Blaganna

Blag – TCI sa bhaile

18th July 2019

Tá níos mó agus níos mó dúinn ag suiteáil ceamaraí inár dtithe –ceamara chun súil a choimeád ar do pheata nuair nach bhfuil tú ann, b’fhéidir, nó ceamara ar do chloigín dorais ionas gur féidir leat d’fhón a úsáid chun féachaint cé atá ag an doras. Baineann roinnt mhaith de na ceisteanna a fhaighimid sa Choimisiún um Chosaint Sonraí le TCI agus cosaint sonraí agus, mar sin de, tugaimid freagraí anseo le roinnt de na ceisteanna is coitianta a fhaighimid maidir le TCI sa bhaile. ...

Cosaint sonraí agus canbhasáil

15th May 2019

Is tír dhaonlathach í Éire agus tá sé an-tábhachtach go mbeidh polaiteoirí in ann cumarsáid a dhéanamh le vótálaithe roimh na toghcháin Eorpaigh agus na toghcháin áitiúla atá le teacht. Nuair a úsáidtear sonraí pearsanta le haghaidh cuspóirí toghchán, áfach, ní mór dóibh siúd a úsáideann na sonraí meas a bheith acu ar cheart cosanta sonraí an duine aonair agus caithfidh said cloí lena n-oibleagláidí mar rialaitheoirí sonraí faoin dlí um chosaint sonraí. ...

Scrúdú ar an gceart go ndéanfaí ceartú

30th April 2019

I bhfianaise na feasachta méadaithe atá ann ar na cearta a thugtar do dhaoine aonair faoin reachtaíocht nua cosanta sonraí, is é aidhm an nóta seo soiléiriú a thabhairt maidir le gnéithe áirithe den cheart go ndéanfaí ceartú ar shonraí pearsanta. Féachtar go háirithe sa nóta seo ar thaifeadadh a dhéanamh ar ainmneacha daoine aonair ina bhfuil comharthaí diaicritice (mar shampla, síntí fada i nGaeilge). ...

Grianghraif a thógáil le linn ócáidí scoile – Baineann tábhacht le gnáthchiall

23rd April 2019

Mar thoradh ar thabhairt isteach an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta), tá athrú suntasach tagtha ar an dearcadh atá ag daoine i leith cosaint sonraí. Ina theannta sin, bíonn eagraíochtaí i ngach cineál earnála ag déileáil le dúshláin dhifriúla chun a chinntiú go mbíonn a leasanna féin á gcothromú leis na cearta atá ag daoine aonair maidir lena sonraí pearsanta. Pléitear sa phostáil blag seo ceann amháin de na dúshláin a mbítear ag déileáil leo san earnáil oideachais, mar atá grianghraif a thógáil le linn ócáidí scoile. ...

An luaitear é sin sa Rialachán Ginearálta dáiríre?

27th March 2019

Is annamh a spreagann dlí nua an oiread sin spéise agus díospóireachta ar fud an phobail i gcoitinne. Mar a tharlaíonn sé, áfach, b’amhlaidh, sa tréimhse roimh an 25 Bealtaine 2018 agus sna míonna ina dhiaidh sin, go raibh an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) i mbéal an phobail. Tá an chuma air go bhfuil scéal iontach ag gach duine faoi cén ghníomhaíocht a bhfuil cosc uirthi anois de bharr an Rialacháin Ghinearálta. Bhí scéalta aisteacha ann – amhail an teagmhas inar dhiúltaigh gruagaire d’insint do chustaiméir cén ruaim ghruaige a úsáideadh uirthi. ...