Blaganna

Seol ar ais chuig an Seoltóir: Sáruithe Sonraí agus Comhfhreagras ar Ríomhphost

22nd May 2020

Seolann agus faigheann rialaitheoirí sonraí, san earnáil phríobháideach agus phoiblí, líon mór comhfhreagrais ar ríomhphost gach lá. Cé gur uirlis cumarsáide éifeachtach agus luachmhar é an ríomhphost, is féidir leis a bheith ina bhun agus barr le sáruithe coitianta cosanta sonraí. De ghnáth, is earráid dhaonna is cúis leis an gcuid is mó de na sáruithe sonraí a tharlaíonn a bhaineann leis an ríomhphost.  D'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar nochtuithe ríomhphoist neamhbheartaithe, ag brath ar an ábhar, go gcuirfí cearta agus saoirse na n-ábhar sonraí a bhí i gceist i mbaol. ...

Cosaint Sonraí Pearsanta agus tú ag Obair ó Chian

18th March 2020

Cosaint Sonraí Pearsanta agus tú ag Obair ó Chian Leis na bearta atá á dhéanamh chun scaipeadh COVID-19 a chosc agus a choinneáil faoi smacht, beidh níos mó daoine ná is gnách ag obair ó chian. Thíos tá roinnt leideanna chun sonraí pearsanta a choinneáil slán agus tú ag obair amuigh ón oifig. Chun tuilleadh faisnéis a fháil is féidir féachaint ar ár dtreoir ar shlándáil sonraí. Gairis ...

Cosaint Sonraí agus COVID-19

09th March 2020

Tá bearta riachtanacha á dhéanamh ag rialtais, chomh le heagraíochtaí poiblí, príobháideacha agus deonacha chun srian a choinneáil ar scaipeadh COVID-19, nó an ‘coróinvíreas’, mar a thugtar air go forleathan, agus chun éifeachtaí na víris a laghdú. Le go leor de na bearta seo beidh gá le próiseáil sonraí pearsanta (ar nós ainm, seoladh, ionad oibre, sonraí taistil) a bhaineann le daoine aonair, agus i roinnt mhaith cásanna beidh sonraí pearsanta íogaire, nó ‘catagóir speisialta’ (ar nós sonraí a bhaineann leis an tsláinte) san áireamh. ...

An bhfuil sé Sin i nDáiríre sa GDPR? – Liostaí Lucht Freastail agus Ainmchlibeanna

28th February 2020

Is iomaí duine b'fhéidir a bhfuil míthuiscint orthu nach bhfuil comhdhálacha, ceardlanna agus imeachtaí ábalta sonraí lucht freastail a roinnt de bharr an GDPR. Tá sé ráite le lucht freastail ar cheardlanna, ar chomhdhálacha nó ar imeachtaí nach bhfuil an lucht eagraithe ábalta liosta lucht freastail a roinnt ná ainmchláir ná suaitheantais a tháirgeadh mar go raibh imní ar an lucht eagraithe faoin GDPR. ...