Blaganna

An ceart chun cúitimh agus dliteanas

04th October 2019

An féidir leat cúiteamh a lorg má sáraíodh do chearta cosanta sonraí? Cuirtear an cheist seo ar an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) go minic. Cé go bhfuil réimse cumhachtaí ar fáil ag an gCoimisiún chun gearáin a réiteach agus gníomhaíocht a dhéanamh in aghaidh eagraíochtaí, ní féidir leis cúiteamh a dhámhachtain do dhaoine aonair a ndearna dochar dóibh. Tabharfaidh an blag seo achoimre ar cad is féidir leis an gCoimisiún a dhéanamh do dhaoine aonair, agus ar na roghanna eile a bheidh ar fáil duit má théann tú os comhair na cúirte. ...

Sáruithe ar Shonraí Pearsanta – Cad ba cheart duit a dhéanamh má thagann tú ar shonraí pearsanta in áit phoiblí

16th September 2019

Bíonn níos mó agus níos mó sonraí pearsanta maidir le daoine aonar ag rialaitheoirí sonraí san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí. Leanann a lán eagraíochtaí le go leor sonraí pearsanta a choinneáil ar páipéar chomh maith – go minic i suíomhanna ar an láthair ar nós oifigí, gnólachtaí, ospidéil nó áiseanna eile. Bíonn dúshláin slándála ag na heagraíochtaí a bhailíonn na sonraí de bharr an méadú ar na sonraí pearsanta a phróiseáiltear agus a choinnítear. ...

Cén cáipéisí tacaíochta a d’fhéadfadh bheith de dhíth nuair a chuireann tú imní in iúl don Choimisiún?

29th August 2019

Ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, chonaiceamar méadú as cuimse ar líon na ndaoine ag dul i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (an Coimisiún), mar a thagann feabhas ar an tuiscint atá ag daoine ar a gcearta cosanta sonraí. Ar an ábhar sin, tá sé tábhachtach go mbeidh eolas agat ar na cáipéisí tacaíochta le cur san áireamh nuair a dhéanann tú teagmháil linn le ceist nó gearán. ...

Blag – TCI sa bhaile

18th July 2019

Tá níos mó agus níos mó dúinn ag suiteáil ceamaraí inár dtithe –ceamara chun súil a choimeád ar do pheata nuair nach bhfuil tú ann, b’fhéidir, nó ceamara ar do chloigín dorais ionas gur féidir leat d’fhón a úsáid chun féachaint cé atá ag an doras. Baineann roinnt mhaith de na ceisteanna a fhaighimid sa Choimisiún um Chosaint Sonraí le TCI agus cosaint sonraí agus, mar sin de, tugaimid freagraí anseo le roinnt de na ceisteanna is coitianta a fhaighimid maidir le TCI sa bhaile. ...

Scrúdú ar an gceart go ndéanfaí ceartú

30th April 2019

I bhfianaise na feasachta méadaithe atá ann ar na cearta a thugtar do dhaoine aonair faoin reachtaíocht nua cosanta sonraí, is é aidhm an nóta seo soiléiriú a thabhairt maidir le gnéithe áirithe den cheart go ndéanfaí ceartú ar shonraí pearsanta. Féachtar go háirithe sa nóta seo ar thaifeadadh a dhéanamh ar ainmneacha daoine aonair ina bhfuil comharthaí diaicritice (mar shampla, síntí fada i nGaeilge). ...

Grianghraif a thógáil le linn ócáidí scoile – Baineann tábhacht le gnáthchiall

23rd April 2019

Mar thoradh ar thabhairt isteach an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta), tá athrú suntasach tagtha ar an dearcadh atá ag daoine i leith cosaint sonraí. Ina theannta sin, bíonn eagraíochtaí i ngach cineál earnála ag déileáil le dúshláin dhifriúla chun a chinntiú go mbíonn a leasanna féin á gcothromú leis na cearta atá ag daoine aonair maidir lena sonraí pearsanta. Pléitear sa phostáil blag seo ceann amháin de na dúshláin a mbítear ag déileáil leo san earnáil oideachais, mar atá grianghraif a thógáil le linn ócáidí scoile. ...

An luaitear é sin sa Rialachán Ginearálta dáiríre?

27th March 2019

Is annamh a spreagann dlí nua an oiread sin spéise agus díospóireachta ar fud an phobail i gcoitinne. Mar a tharlaíonn sé, áfach, b’amhlaidh, sa tréimhse roimh an 25 Bealtaine 2018 agus sna míonna ina dhiaidh sin, go raibh an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) i mbéal an phobail. Tá an chuma air go bhfuil scéal iontach ag gach duine faoi cén ghníomhaíocht a bhfuil cosc uirthi anois de bharr an Rialacháin Ghinearálta. Bhí scéalta aisteacha ann – amhail an teagmhas inar dhiúltaigh gruagaire d’insint do chustaiméir cén ruaim ghruaige a úsáideadh uirthi. ...