Blaganna

Cosaint Sonraí Pearsanta agus tú ag Obair ó Chian

18th March 2020

Cosaint Sonraí Pearsanta agus tú ag Obair ó Chian Leis na bearta atá á dhéanamh chun scaipeadh COVID-19 a chosc agus a choinneáil faoi smacht, beidh níos mó daoine ná is gnách ag obair ó chian. Thíos tá roinnt leideanna chun sonraí pearsanta a choinneáil slán agus tú ag obair amuigh ón oifig. Chun tuilleadh faisnéis a fháil is féidir féachaint ar ár dtreoir ar shlándáil sonraí. Gairis ...

Cosaint Sonraí agus COVID-19

09th March 2020

Tá bearta riachtanacha á dhéanamh ag rialtais, chomh le heagraíochtaí poiblí, príobháideacha agus deonacha chun srian a choinneáil ar scaipeadh COVID-19, nó an ‘coróinvíreas’, mar a thugtar air go forleathan, agus chun éifeachtaí na víris a laghdú. Le go leor de na bearta seo beidh gá le próiseáil sonraí pearsanta (ar nós ainm, seoladh, ionad oibre, sonraí taistil) a bhaineann le daoine aonair, agus i roinnt mhaith cásanna beidh sonraí pearsanta íogaire, nó ‘catagóir speisialta’ (ar nós sonraí a bhaineann leis an tsláinte) san áireamh. ...

An bhfuil sé Sin i nDáiríre sa GDPR? – Liostaí Lucht Freastail agus Ainmchlibeanna

28th February 2020

Is iomaí duine b'fhéidir a bhfuil míthuiscint orthu nach bhfuil comhdhálacha, ceardlanna agus imeachtaí ábalta sonraí lucht freastail a roinnt de bharr an GDPR. Tá sé ráite le lucht freastail ar cheardlanna, ar chomhdhálacha nó ar imeachtaí nach bhfuil an lucht eagraithe ábalta liosta lucht freastail a roinnt ná ainmchláir ná suaitheantais a tháirgeadh mar go raibh imní ar an lucht eagraithe faoin GDPR. ...

An luaitear é sin sa Rialachán Ginearálata dáiríre? Eagrán na Nollag

11th December 2019

Litreacha a scríobh, ríomhphoist margaíochta Nollag agus siopadóireacht ar líne – tá an Nollaig buailte linn agus tá ráflaí léi go bhfuil an Rialachán GInearálta ag milleadh an chéiliúrtha. Sa bhlag seo rachaimid tríd na scéalta a thagann chun cinn faoin am seo den bhliain agus taispeánfaimid más cosúil go bhfuil scéal éigin faoin Rialachán Ginearálta rósheafóideach le bheith fíor, is dócha go bhfuil sé rósheafóideach le bheith fíor.   ...

Léamh an Choimisiúin ar Chúntóirí Digiteacha

09th December 2019

D’fhreastail an Coimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) ar Chomhchoiste an Oireachtais um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol i mí na Samhna 2019 chun saincheist na gcúntóirí digiteacha a phlé, rud a bhféadfadh go mbeadh suim ar leith ag an bpobal ann sa tréimhse roimh an Nollaig. Bhí Leas-Choimisinéir Dale Sunderland, atá freagrach as feidhmeanna Comhairliúcháin, Maoirseachta agus Polasaí sa Choimisiún, chomh maith le Coimisinéirí Cúnta Cathal Ryan agus Ultan O’Carroll, i láthair mar ionadaí don Choimisiún. ...

‘An dtig liom labhairt leis an sealbhóir cuntais?’ – Ag déanamh teagmháil le heagraíochtaí thar ceann duine eile

18th October 2019

Ceist amháin a fheicimid go minic sa Choimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) ná míshásamh ó dhaoine aonair maidir le bearta gur iarradh orthu a dhéanamh nuair a dhéanann siad teagmháil le heagraíocht thar ceann duine eile. Is é freagra choitianta a fheiceann siad ná go ndeirtear leo go bpléifidh an eagraíocht go díreach leis an sealbhóir cuntais amháin, nó iarrtar go soláthróidh siad caighdeán an-ard cruthúnas a go bhfuil siad ag gníomhú thar ceann an tsealbhóra cuntais. ...

An ceart chun cúitimh agus dliteanas

04th October 2019

An féidir leat cúiteamh a lorg má sáraíodh do chearta cosanta sonraí? Cuirtear an cheist seo ar an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) go minic. Cé go bhfuil réimse cumhachtaí ar fáil ag an gCoimisiún chun gearáin a réiteach agus gníomhaíocht a dhéanamh in aghaidh eagraíochtaí, ní féidir leis cúiteamh a dhámhachtain do dhaoine aonair a ndearna dochar dóibh. Tabharfaidh an blag seo achoimre ar cad is féidir leis an gCoimisiún a dhéanamh do dhaoine aonair, agus ar na roghanna eile a bheidh ar fáil duit má théann tú os comhair na cúirte. ...

Margaíocht dhíreach – An t-eolas a theastóidh uait faoi mhargaíocht dhíreach

18th September 2019

Faigheann an Coimisiún um Chosaint Sonraí go leor ceisteanna maidir le cumarsáid margaíochta dhíreach agus conas is féidir le dhaoine aonair diúltú dóibh. Tagann margaíocht dhíreach faoi réir an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus Rialachán 13 de na Rialacháin e-Príobháideachais (I.R. 336 ó 2011). Go hiondúil, is éard atá i gceist le margaíocht dhíreach ná eagraíocht (margóir) ag déanamh iarracht tairge nó seirbhís a chur chun cinn, nó ag spreagadh duit faisnéis bhreise a iarraidh faoi tháirge nó faoi sheirbhís, trí dhíriú ort mar dhuine aonair. ...