Eurojust

Mar thoradh ar an ngá atá ann le comhar méadaithe idir údaráis forfheidhmithe dlí, cuireadh Eurojust (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil) ar bun. Is é an aidhm atá leis cabhrú le coireanna a bhfuil gné trasteorann acu a imscrúdú agus a ionchúiseamh, agus an comhar idir údaráis bhreithiúnacha agus údaráis ionchúisimh á éascú ag an am céanna.

Feidhmíonn Eurojust mar chomhlacht lárnach dlíodóirí, giúistísí, breithiúna agus saineolaithe eile dlí atá ar iasacht ó na Ballstáit. Trí shaineolaithe idirnáisiúnta, bítear ag súil leis go gcuirfidh siad i gcomhthéacs Aontais Eorpaigh aon chás a dtarraingítear a n-aird air. Tairgeann Eurojust comhairle do na Ballstáit agus iarrann sé faisnéis ó na Ballstáit freisin.

Féadfaidh Eurojust moltaí a dhéanamh do na Ballstáit. Mar sin féin, níl sé d’údarás aige imscrúduithe a thionscnamh nó a sheoladh ina aonar. Ball de Chomhchomhlacht Maoirseachta Eurojust is ea an Coimisinéir Cosanta Sonraí.

Téigh chuig suíomh Gréasáin Eurojust