Strategy Statement

Tá tionscadal suntasach tosaithe ag an DPC chun Straitéis Rialála an DPC a fhorbairt don tréimhse a chlúdaíonn 2019-2024. Clúdaíonn an tionscadal agus an cur chuige cuimsitheach ar gach ceann de ghníomhaíochtaí an DPC.

Chun rochtain a fháil ar ár Ráiteas Straitéise eatramhach 2017-2018, cliceáil anseo