Rialáil Lobadóireachta

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Ceanglaítear le hAlt 6(4) den Acht ar gach comhlacht poiblí liosta "d'Oifigigh Phoiblí Shainithe" an chomhlachta a fhoilsiú.

Is é seo a leanas cuspóir an liosta sin:

•daoine den phobal a chumasú daoine ar Oifigigh Phoiblí Shainithe iad a shainaithint

•an liosta a úsáid mar acmhainn do bhrústocairí ar gá dóibh teacht ar shonraí Oifigigh Phoiblí Shainithe agus tuairisceán don Chlár á chomhdú.

Oifigí Poiblí Sainithe

Helen Dixon – Coimisinéir um Chosaint Sonraí.

Tá freagrachtaí an Choimisinéir de réir an Achta um Chosaint Sonraí 2018.