Rochtain Do Dhaoine a Theastaíonn Cúnamh Faoi Leith Uathu

Is é ról na nOifigeach Rochtana chun tacú lenár gcustaiméirí a theastaíonn cúnamh faoi leith uathu agus iad ag dul i dteagmháil leis na seirbhísí a sholáthraíonn an Coimisiún um Chosaint Sonraí. I gcomhréir le hAlt 26(2) den Acht um Míchumas 2005, má theastaíonn cúnamh uait chun rochtain a fháil ar ár seirbhísí, déan teagmháil, le do thoil, lenár nOifigeach Rochtana, Alan O’Grady.

Sonraí teagmhála don Oifigeach Rochtana:

Alan O’Grady

Oifigeach Rochtana

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

21 Cearnóg Mhic Liam

Baile Átha Cliath 2

D02 RD28

Éire

 

+353 57 868 4800 – Uimhir na deisce chabrach

Ríomhphost: dpcaccessofficer@dataprotection.ie

 

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le rochtain ar sheirbhísí an Choimisiúin um Chosaint Sonraí agus comhlíonadh na hOifige le téarmaí an Achta um Míchumas 2005, ba chóir duit an gearán a sheoladh chuig:

 

Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

21 Cearnóg Mhic Liam

Baile Átha Cliath 2

D02 RD28

Éire