Gairmeacha

Deiseanna Earcaíochta sa Choimisiún um Chosaint Sonraí

Glacann an Coimisiún um Chosaint Sonraí gach earcaíocht le cúnamh ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Beidh naisc chuig gach comórtas gníomhach ar fáil anseo.

Thaighdeoirí Dlí

Tá folúntais ann sa ról mar Thaighdeoirí Dlí sa Choimisiún um Chosaint Sonraí anois.

Tá folúntas anois ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí do Thaighdeoirí Dlí.

Grád meán-bhainistíochta is ea an post mar Thaighdeoir Dlí a thuairiscíonn do Choimisinéir Cúnta. Beidh ról tábhachtach acu maidir le cur le hobair an DPC trí thaighde dlí agus anailís a dhéanamh agus tacaíocht dlí  agus pharaidhlíthiúil a thabhairt i dtaca le réimse de ghníomhaíochtaí an DPC. Beidh an Taighdeoir Dlí páirteach in obair  ar leith dhúshlánach dlí agus rialála i réimse gnóthach agus tábhachtach ag déileáil le ceisteanna suimiúla agus nua dlí.

Ní mór don cheapaí cáilíocht Leibhéal 8 ar a laghad ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí (NFQ) sa Dlí  a bheith aige/aici NÓ cáilíocht ghairmiúil aitheanta ábhartha dlí. Beidh taithí acu fosta ar thaighde agus anailís chuimsitheach dlí a dhéanamh, cumas maith anailíse agus fíor-chruinn ó thaobh sonraí de chomh maith leis an chumas tosaíocht a thabhairt agus tascanna a bhainistiú agus tú ag obair faoi theorainneacha diana ama. Ní mór d’iarrthóirí sár-eolas a bheith acu ar dhlí na hÉireann agus as Chóras Dlí na hÉireann.

Chun tuilleadh faisnéise agus an fhoirm iarratais a fháil, téigh go publicjobs.ie. Is é an 23 Bealtaine 2019 an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais.