Cúltra

Is é an Coimisiún Cosanta Sonraí (CCS) an údarás náisiúnta neamhspleách in Éirinn atá freagrach as cearta daoine aonair maidir le cosaint sonraí a choinneáil agus rialú a dhéanamh ar na heagraíochtaí go leor atá bunaithe in Éirinn a dhéanann próiseáil ar shonraí pearsanta i mbun gnó.

Ár Misean

Cearta maidir le príobháideachas sonraí a chosaint trí chomhlíontacht a stiúradh ag baint úsáid as treoir, maoirseacht agus forfheidhmiú.

Struchtúr Eagraíochtiúil & Beathaisnéisí Ardbhainistíocht

Is féidir faisnéis maidir lenár n-eagraíocht agus ár struchtúr bainistíochta a fháil anseo