Coiste Bainistíochta Sinsearach & Struchtúr Eagrúcháin

 • Coimisinéir
  Helen Dixon
 • Gnóthaí Dlí
  Anna Morgan
  • Beartas Leanaí
   Jennifer Dolan
  • Comhairleoir Sinsearach Dlí
   Diarmuid Goulding
  • Comhairleoir Sinsearach Dlí
   Nicola Harrison
  • Comhairleoir Sinsearach Dlí
   Alison McIntyre
  • Treoir agus Forbairt Beartais
   Shane McNamee
  • Comhairleoir Sinsearach Dlí
   Fleur O’Shea
 • Sáruithe, Gearáin, Imscrúduithe agus Aistrithe
  John O'Dwyer
  • Measúnú ar Fhógraí Sáraithe, Fiosrúcháin agus Imscrúduithe
   Niall Cavanagh
  • Aistrithe, Rialacha Corporáideacha Ceangailteacha san áireamh
   Nicola Coogan
  • Gearáin Shárú agus TFD agus Idirghabháil Dhíreach
   Eunice Delaney
  • Imscrúduithe agus Gearáin Mhargaidh Leictreonach
   Tony Delaney
  • Airgeadas
   Graham Geoghegan
  • Gearáin faoi Iarratais Rochtana
   Maureen Kehoe
  • Gearáin Trasteorann
   Neasa Moore
  • Réiteach Luath, Fiosrúcháin agus Imscrúduithe
   Kathleen O'Sullivan
  • Aonad Láimhseáil Gearáin Náisiúnta
   Sandra Skehan
 • Maoirseacht ar Chuideachtaí Ilnáisiúnta Teicneolaíochta agus Imscrúduithe; Ceannaireacht Theicneolaíochta; Réamhchomhairliúcháin
  Dale Sunderland
  • Fiosrúcháin Gearánbhunaithe agus Fiosrúchaín de thoil an Choimisiún
   Nicola Bayly
  • Maoirseacht agus Gníomhú
   Donna Creaven
  • Bainistíocht Riar Cásanna, Láimhseáil Gearáin agus Fiosrúcháin
   Deirdre McGoldrick
  • Gnóthaí Dlí
   Joanne Neary
  • Láimhseáil Shárú ar Shonraí agus Imscrúduithe
   James Plunkett
  • Ceannaireacht Theicneolaíochta
   Ultan O'Carroll
  • Comhchomhairle: An Earnáil Sláinte agus Dheonach
   David Murphy
  • Comhchomhairle: An Earnáil Phríobháideach agus Airgeadais
   Garrett O'Neill
  • Comhchomhairle: An Earnáil Phoiblí agus TFD
   Cathal Ryan
 • Cumarsáid, Aonad Faisnéise agus Measúnaithe and Gnóthaí Corporáideacha
  Graham Doyle
  • Cumarsáid
  • Gnóthaí Corporáideacha
   Siobhán Cleary
  • Measúnú Gearáin
   Neill Dougan
  • Gníomhaíocht na Chéad Fhreagartha agus Seirbhís Faisnéise
   Tom Walsh
 • Stráitéis, Oibríochtaí agus Gnóthaí Idirnáisiúntal
  Jennifer O'Sullivan
  • Straitéis Rialála agus Gréasán na hOifigeacha Chosanta Sonraí
   MB Donnelly
  • Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Oibríochtaí Ionaid Ilfhreastail
   Laura Flannery
  • Feidhmíocht Oibríochtiúil
   Emma Flood
  • Tionscadal an Oifigigh Cuntasaíoch agus Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
   Aisling O'Leary