Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Treoir do Thomhaltóirí chun déileáil le Margaíocht Dhíreach gan iarraidh

De réir an dlí um  chosaint sonraí, is rud  an-thromchúiseach  é  seoladh margaíochta dírí gan iarraidh (phost- junk "" nó "spam") ar fáil agus  cuirtear  chosaint i gcoinne an cleachtais seo. Braitheann  cur i bhfeidhm an dlí um cosanta sonraí   ar an meán margaíochta a úsáidtear. Seo  leanas achoimre ar na cineálacha is mó de mhargaíocht dhíreach agus comhairle maidir le conas déileáil leo.

Margaíocht Phoist

Is é seo an foirm is  traidisiúnta agus is sine de margaíocht díreach. Chun a bheith cáilithe mar margaíocht díreach, ní foláir go mbéadh litir  a fuarthas tríd an bosca  litreach á sheoladh chuig duine ainmnithe, agus  le táirge nó seirbhís á chur chun cinn.  Post a chuirtear isteach i do bhosca litir á dhíriú chuig "an áititheoir", "an  cónaí" nó "an seilbheoir",  ní féidir a rá go cinnte gur baineadh  úsáid  as sonraí pearsanta, agus dá bhrí sin níl feidhm ag an dlí um cosanta sonraí.

Mura mian leat margaíocht díreach a fháil, tá sé de cheart  agat  fógra a thabhairt don seoltóir go bhfuil tú i gcoinne  ábhar den tsórt sin a fháil. Tá sé in aghaidh an dlí (Alt 2 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí) d'eagraíocht  gan aird a thabairt d'iarratas i scríbhinn uait. Má  bhíonn tú i gcónaí ag fáil  margaíocht  tar éis duit agóid a chéanamh, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Taobh amuigh de bheith i dteagmháil le eagraíochtaí aonair, d'fhéadfadh gur mhaith leat freisin leas a bhaint as seirbhís á reáchtáil ag Cumann  Margaíocht Dhíreach na hEireann (IDMA). Leis an "Mail Preference Service", , má sholáthraíonn  tú do shonraí teagmhála  donIDMA,  scaipidh siad  do shonraí i measc a gchomhaltaí. Beidh de thoradh air seo go mbainfidh an  chuid is mó de na cuideachtaí is tábhachtaí  sa réimse margaíocht dhíreach do chuid sonraí as a liostaí postála. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin "Mail Preference Service", , le do thoil tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin IDMA.

Tá oibleagáid ar an eagraíocht nach bhfuair shonraí díreach  uait tú a chur ar an eolais  ar na foinse bunaidh de do chuid sonraí. Leis an eolas sin, is féidir leat bheith  i dteagmháil leis an eagraíocht bunaidh agus agóid  a dhéanamh mar gheall ar usáid nó  dháileadh do chuid sonraí chun críche margaíochta.

Ar ais go Menu

An Clár Toghthóirí

Tá  ceart  agat  cosc a chur ar úsáid do chuid faisnéise ar Chlár na dToghthóirí chun críche margaíochta. Coinníonn gach údarás áitiúil Clár de na daoine atá ina limistéar atá i dteideal vóta a chaitheamh i dtoghcháin. Coimeadtar dhá leagan den chlár. Sa "Clár Iomlán "  faightear  ainmneacha agus seoltaí  dóibh siúd go léir atá i dteideal vóta a chaitheamh. Ní féidir an t-eolas sa Chlár Iomlán a úsáid ach amháin chun críche toghcháin nó chun críocha eile atá leagtha síos le dlí. Sa "Chlár Atheagraithe"  faightear fo-leagan de na hainmneacha agus seoltaí ar an Clár Iomlán. Is féidir le cuideachtaí an fhaisnéis atá ar an gclár atheagraithe a úsáid chun críche margaíochta .

 Is féidir leat a fháil amach má tá tú ar an gclár atheagraithe le scrúdú  an Clár ag d'oifig údarás áitiúil, leabharlann poiblí nó stáisiún na nGardaí. Is féidir leat a sheiceáil ar líne freisin ag www.checktheregister.ie.

Más mian leat a sheachaintl ábhar margaíochta gan iarraidh a fháil bunaithe ar chlár na dtoghthóirí, tá sé tábhachtach go n-insíonn tú  sin don údarás áitiúil trí tic a chur ar bosca  "rogha an diúltaithe"  ar an fhoirm chlárúcháin a  dháiltear ar theaghlaigh nó trí theagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil go díreach. Tá tuilleadh eolais ar an gclár toghthóirí ar fáil ar www.environ.ie.

Ar ais go Menu

Margaíocht Leictreonach

 Tugann na  Rialacháin  um Príobháeadachas Leictreonach (IR 336 de 2011) an ceart  duit chun eagraíochtaí a chosc úsáid a bhaint as meáin leictreonacha (teileafón, SMS, ríomhphost, facs) chun dul i dteagmháil leat chun táirge nó seirbhís a dhíol duit.  leagtar  amach thíos na rialacha atá infheidhme maidir leis na modhanna éagsúla le margaíocht leictreonach.

Ar ais go Menu

Glaonna Margaíochta Fón

Is é an bealach is éasca chun cosc a chur le heagraíochtaí glaoch leat ar d'uimhir theileafóin seasta (líne thalún) chun críche margaíochta go mbeadh do rogha taifeadta ar an Eolaire Náisiúnta Bunachar Sonraí (NDD). Is é an NDD é an uirlis a úsáidtear go traidisiúnta chun eolairí teileafóin  a chló agus na sonraí le haghaidh feidhmeanna fiosraithe eolaire a sholáthar. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh anois leis an gcuideachta lena íocann tú do cíos líne teileafóin - féach Liosta Fón Soláthraithe agus a Sonraí - agus iad a chur ar an eolas go bhfuil tú ag iarraidh do rogha margaíochta mar gheall ar  glaonna a thaifeadadh ar an NDD. Is seirbhís saor in aisce é. Is cion do dhuine glaoch margaíochta a dhéanamh le duine éigin a bhfuil rogha diultithe  margaíochta glaonna á thaifeadadh san  NDD, mura dtugagh cead de saghas éigin don té a ghlaonn  chun glaonna den sórt sin a dhéanamh.  Tá eolas níos mionsonraithe ar conas "glaonna fuar" ("cold-calls")  a chosc  ar  fháil ar Láithreán Gréasáin Tomhaltóirí Comreg.

 

Tá cost iomlán ar glaonna díolacháin gan cead a chur chun do theileafóin phóca.

Má fhaigheann tú glaoch díolacháin  ar do fón phóca, nó ar do fón seasta níos mó ná 28 lá tar éis do shonraí a bheith taifeadta i rogha an diúltaithe de chlár an NDD, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Is féidir linn imscrúdú a dhéanamh agus an chuideachta  a ionchúiseamh más gá . Mura bhfuil tú ar an NDD nó má fhaigheann tú glaoch margaíochta ar d'fhón póca, is féidir leat a iarraidh ar an té a ghlaoigh gan glaoch ort arís chun críche margaíochta. Tá sé in aghaidh an dlí ar eagraíocht neamhaird a dhéanamh d'iarratas. Má tharlaíonn sin, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Ar ais go Menu

Faicseanna margaíochta

Ní féidir le facs margaíochta a sheoladh chuig an duine aonair ( i gcontráracht le cuideachta) gan toiliú roimh ré. Mar sin féin, má tá  oifig bhaile agat nó ag obair ó bhaile agus úsáid na facs sa chomhthéacs sin (go fiú cuid den t'am), ansin níl toiliú roimh ré ag teastáil. Sa staid sin, is féidir leat fógra a thabhairt don seoltóir sin nach mian leat faicseanna margaíochta den sórt sin a fháil agus  tá oibleagáid ar an duine sin  meas a thabairt  dod rogha. Má déantar neamhaird ar do rogha, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Ar ais go Menu

Post Leictreonach

Ní féidir Post  Leictreonach (i. teachtaireacht téacs, teachtaireacht gutha, teachtaireacht fuaime, teachtaireacht íomhá, teachtaireacht ilmheán nó teachtaireacht ríomhphoist) a sheoladh chugat chun críche margaíochta dírí gan do chead roimh ré  a fháil ach amháin ó duine go bhfuil   caidreamh custaiméara reatha agat (laistigh de dhá mhí dhéag roimhe sin).  Tá na rialacha maidir le margaíocht dhíreach trí phost leictreonach simplí:

Féadfaidh margóirí postas leictreonach  a sheoladh chughat  chun críche margaíochta dírí i gcás gur:

(i) Thug tú  toiliú sainráite dóibh  chun é sin a dhéanamh laistigh de dhá mhí anuas, nó

(ii)· Fuair  siad do shonraí teagmhála pearsanta le linn táirge nó seirbhís a dhíol duit laistigh de dhá mhí anuas, chuir siad in iúl duit  a n-aitheantais, na críche  chun  do sonraí teagmhála a bhailiú, na daoine nó catagóirí de dhaoine gur cuireadh  do  shonraí pearsanta in iúl dóibh agus aon fhaisnéis eile atá riachtanach chun  phróiseáil go cóir, agus
· Is é ábhar an margaíocht dhíreach atá á sheoladh chughat ná táirgí agus seirbhísí den chineál céanna* amháin , agus
· Tugadh duit  chun  diúltú d'úsáid do shonraí teagmhála chun críocha dírmhargaíochta ag an am a bailíodh do shonraí i dtús báire, agus nuair nach dhiúltaigh tú an úsáid a bhaint as na sonraí sin  i dtús báire, go dtugadh duit rogha dá leithéid ag am  gach cumarsáid ina dhiaidh sin. (Má theipeann ort  dhíliostáil  de bharr   úsáid a bhaint  as an áis simplí  agus chostas-saor  a cuireadh  ar fáil duit ag an margíoch díreach, measfar go bhfuil cead tugtha  agat chun post leictreonach den sórt sin a sheoladh chughat ("opt-in")  ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ón dáta eisiúna den teachtaireacht margaíocht leictreonach is déanaí ).

Ní féidir le margóirí post leictreonach a sheoladh chughat chun críocha dírmhargaíochta sna himthosca seo a leanas:

· mura thug tú do  thoiliú roimh ré chun post a fháil den sórt sin laistigh de dhá mhí dhéag anuas i gcomhréir leis na roghanna atá leagtha amach thuas,
· má tá  céannacht an tseoltóra á cheilt nó folaithe nó nach bhfuil seoladh bailí ar ar féidir leat iarratas ar  rogha an diúltaithe (opt-out") a chur curtha ar fáil, agus chomh maith,  i gcás ríomhphost, nár  cuireadh ar fáil  seoladh bailí ar a fhéadfaí  teagmháil a chéanamh leis an seoltóir.
· sa chás gur ball thú de  club lena n'íocann tú síntiús do sheirbhísí téacs, ilmheán nó teachtaireacht ríomhphoist, mura bhfuil baint díreach ag  an margaíocht dhíreach  le táirge nó seirbhíse dá shamhail * don chlub shuibscríobh ina bhfuil tú comhalta,
Má tá tú ag fáil teachtaireachtaí margaíochta leictreonach contrártha do na rialacha sin, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Ar ais go Menu

Seirbhísí Préimh-Ráta

Tá seirbhísí préimh-ráta faoi réir rialacha á mhaoirsiú ag ComReg.  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le  ComReg sa chás, mar shampla,  go bhfuil tú suibscríofa  dona leithéid de sheirbhís agus tá deacrachtaí agat chun díliostáil.  Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin ComReg.  

Conas gearán a dhéanamh

Is féidir gearán faoi margaíochta dírí gan iarraidh a dhéanamh ar líne, i scríbhinn nó trí r-phost chuig

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Teach na Canálach,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúil an tSudaire
Co Laoise.

LoCall: 1890 252231

Fón: 057 868 4800

Facs: 057 868 47 57

E-mail: eolas@cosantasonrai.ie

 

Nuair a dhéanann tú gearán, ba chóir duit a sholáthar  an méid faisnéise is féidir, lena n-áirítear do shonraí teagmhála féin; am agus dáta an teachtaireacht; cóip den teachtaireacht más féidir, nó achoimre ar inneachar muras féidir; eolas faoi aon déileáil roimhe sin le  seoltóir na teachtaireachta mar aon le ráiteas go bhfuil tú ag gearán go  foirmiúil. Ina theannta sin, más rud é go gcinnfidh an Coimisinéir chun ionchúiseamh a dhéanamh ar ciontóir, b'fhéidir go n'iarrfaí ort  ráiteas faoi mhionn  a thabairt nó fianaise a thabhairt  sa Chúirt.

Ar ais go Menu

Comhairle maidir le conas tú féin a chosaint

Ta roinnt de na faisnéise a úsáidtear chun margaíochta ar fáil sa bhfearann poiblí, mar shampla an eolaire teileafóin nó an Clár Toghcháin., Ráite, áfach mar atá  luaite thuas, is féidir leat srian a chur ar  an gcaoi a bhfuil an fhaisnéis sin a úsáid  ag margaíochtaí  ach do  rogha margaíochta a thaifeadadh ag na comhlachtaí a thiomsú bunachair sonraí poiblí sin.
 
I gcásanna eile,  go ginearálta ní bhonn fáil ag  margaíochtaí  ar do shonraí mura sholáthair tú do  shonraí teagmhála  dóibh  go díreach nó a bhfuil soláthar ar na sonraí  i gcomhthéacs  tú an dul isteach  i gchomórtas,  chur chun cinn nó de chineál éigin suirbhé stíle maireachtála. Má tá tú ag soláthar sonraí teagmhála sna himthosca,  léamh na coinníollacha iontrála go cúramach chun tuiscint a fháil ar conas is féidir do shonraí teagmhála a úsáid. Má tá sé de réir na coinníollacha gur féidir do chuid sonraí a úsáid do mhargaíocht, nó a sholáthair do thríú páirtithe chun críocha mhargaíochta,  ní mór duit an breithiúnas a dhéanamh an fiú é  ag dul isteach ar an gcomórtas.  Fiú amháin nuair a dhéanann tú sonraí teagmhála a sholáthar, is féidir leat athrú i gcónaí d'intinn ag dáta níos déanaí agus an eagraíocht sin nach mian leat margaíocht a fháil  uathu a chur ar an eolas. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé seo a bheith ar luach beag nuair a sholáthair  an eagraíocht  cheana féin do chuid sonraí do thríú páirtithe.

Go ginearálta, nuair a iarrtar do shonraí teagmhála, ba chóir duit a iarraidh ar cén fáth go bhfuil siad ag teastáil. Mura bhfuil tú sásta leis na cúiseanna a thairiscint, nó gan iontaoibh  a bheith agat as an eagraíocht, ní mór duit an breithiúnas a dhéanamh ar  mhian leat an riosca  a glachadh le do chuid  faisnéise a chur ar fáil go  deonach.

Bí cúramach nuair a bhíonn  tú ag soláthar sonraí ar spás poiblí den sórt sin mar fhóram láithreán gréasáin. Is féidir mionsonraí a bhreathnú ag daoine gan do chuid eolais agus a úsáid gan do thoiliú. Ar an gcaoi chéanna, bí cúramach  má tá suíomh gréasáin agat agus tú ag cur  sonraí teagmhála  air. is coitianta go mbíonn sonraí den sórt sin á fhómhair ag  margóirí gan aird. 

Trí bheith cúramach faoin sholáthar do shonraí teagmhála, is féidir leat mór-chuid a dhéanamh chun teorainn a chur ar úsáid sonraí den sórt sin ag spammers.

Má tá  fón póca agat, bí cúramach a ligean  ag duine eile  é a úsáid. Tá sé aitheanta "cairde"  íad féin a liostáil  le seirbhísí éagsúla. An rud céanna maidir le húsáid do cuntas  r-phoist.

Ar ais go Menu

Tuilleadh Eolais

Níl anseo ach treoir  gairid maidir le déileáil le margaíocht dhíreach nach dteastaíonn.

Tá eolas níos mionsonraithe ar conas glaonna gan iarraidh ("cold-calls") a chosc ar fáil ar an Láithreán Gréasáin Tomhaltóirí Comreg. Tá forálacha a bhaineann go díreach le  glaonna margaíochta ó ghnólachtaí seirbhísí airgeadais i Cód Cosanta Tomhaltóirí an Rialtóra Airgeadais. Is féidir leat an chomhairle  ón nGniomhaireacht Naisiúnta Tomhaltóiri i ndáil le glaonna díolacháin nach dteastaíonn a rochtain anseo.

Ar ais go Menu

Cás-staidéir a bhaineann leis an ábhar seo san áireamh:

Cás-staidéir 15/07 - poist margaíochta gan iarraidh ó Supermarket

Cás-staidéir 4 / 07 - Cuideachta de réir a chur ar fionraí margaíochta teileafóin

Cás-staidéir 5 / 06 - Cuideachta de réir a scriosadh sonraí a úsáidtear le haghaidh seoladh teachtaireachtaí gan iarraidh SMS

Ar ais go Menu