Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Traenáil agus Feasacht Phoiblí

Chun Eagraíochtaí

Cuid den obair a déanaimid ná a chinntiú go bhfuil tú ar an eolas conas a fheidhmeann an dlí um cosanta sonraí le do gníomhaíochtaí lá-go-lá. Deireann alt 2C de na hAchtanna um Chosaint Sonraí go gcaithfidh tú a chinntiú go gcomhlíonann na fostaithe le bearta slándála go gcaithfidh tú a chur i bhfeidhm chun cosaint sonraí pearsanta.

Táimid tar éis réimse ábhar a ullmhú go bhfuil súil againn go gcuideoidh siad leat cláir oiliúna saincheaptha dod fhoireann a fhorbairt.

Léiríonn ár Físeán "Mo Sonraí, do Ghnó?" conas na prionsabail um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm i dtimpeallacht gnáth-gnó (poiblí nó príobháideach). Tá sé ag gabháil le " Treoir Éascaitheoirí " a spreagann plé-grúpa ar conas na prionsabail um chosaint sonraí a chur i gcleachtas i suíomh ar leith. Is féidir an Físeán agus an Treoir a bhreathnú agus a íoslódáil anseo. Beidh áthas orainn freisin cóip a sheoladh chugat ach teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir an Físeán a fheiceáil freisin ar ár gcainéal YouTube www.youtube.com / dataprotection.

Tá sraith de cur i láthair PowerPoint ullmhaithe againn freisin maidir le gnéithe éagsúla a bhaineann le cosaint sonraí atá ar fáil anseo. Is féidir leat 'meascán-agus-comhoiriúnú' a dhéanamh ó na léiriúcháin éagsúla chun teacht suas le cur i láthair a oireann le riachtanais do lucht éisteachta / féachana ar leith.

Déanann ár Treoir do Rialaitheoirí Sonraí achoimre ar conas ba cheart d'eagraíochtaí déileáil le sonraí pearsanta a fhoirne agus a chustaiméirí. Is féidir leat ceachtar an treoir a íoslódáil nó teagmháil a dhéanamh linn cun cóipeanna clóite a fháil.

Táimid tar éis a tháirgint freisin acmhainn speisialta do scoileanna, lena n-áirítear chairt coimriú ar freagrachtaí Rialaitheoirí Sonraí agus cearta Abhair Sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. Is féidir leat ceachtar an chairt a íoslódáil nó teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh cóipeanna clóite.

Chun faisnéis níos mionsonraithe, féach le do thoil an fo-roinn Do chuid Freagrachtaí ar ár láithreán gréasáin.

Do dhaoine aonair agus Grúpaí

Cuid den obair a déanaimid ná a chinntiú go bhfuil tú ar an eolas maidir le do chearta cosanta sonraí agus cad is féidir leat a dhéanamh más rud é nach bhfuil siad á chómhlíonú. Is achoimre é ár Treoir ar Do Chearta. Is féidir leat leagan clóite den leabhrán seo a fháil trí theagmháil a dhéanamh linn.

Tá cur i láthair PowerPoint le hachoimre ar do chearta um chosaint sonraí ar fáil anseo. Tá cur i láthair eile maidir le gnéithe éagsúla de chosaint sonraí ar fáil freisin. Is féidir leat 'meascán-agus-comhoiriúnú' a dhéanamh ó na léiriúcháin éagsúla chun teacht suas le cur i láthair a oireann le riachtanais do lucht éisteachta / féachana ar leith.

Chun faisnéis níos mionsonraithe, féach le do thoil an fo-roinn "Do dhaoine Aonair" ar ár láithreán gréasáin.