Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí 2005 (IR 279 de 2005)

Géilleann Oifig An Choimisinéara Cosanta Sonraí do na Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí agus spreagaimid athúsáid na fianaise a tháirgímidne.

Tá an fhaisnéis uile a chuirtear ar ár suíomh gréasáin ina chóipcheart ag Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí mura gcuirtear a mhalairt in iúl. Tig leat athúsáid a bhaint as an bhfaisnéis ar an suíomh gréasáin seo i bhformáid ar bith saor in aisce.

Cuimsíonn athúsáid cóipeáil, eisiúint cóipeanna don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriúchán go teangacha eile. Cuimsíonn sé chomh maith taighde agus staidéar neamh-thráchtála  Is féidir faisnéis agus doiciméid ón suíomh gréasáin seo a athúsáid faoi réir ag téarmaí an cheadúnais is déanaí PDI atá ar fáil ag www.psi.gov.ie

Tá athúsáid faoi réir ag na coinníollacha seo a leanas. Caithfidh tú?

· An fhoinse agus ár gcóipcheart a admháil i gcásanna ar a sholáthraíonn tú an fhaisnéis do dhaoine eile;
· An fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn;
· Gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach a chuirfeadh éirí slí ar dhaoine;
· Gan an fhaisnéis a úsáid d'fhógraíocht nó cur chun cinn earra nó seirbhís ar leith mar phríomhchúis;
· Gan an fhaisnéis a úsáid do nó i dtacaíocht le críocha mídhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta.

Ní aon dliteanas ar Oifig An Choimisinéara Cosanta Sonraí i leith caillteanas ná dliteanas a bhaineann le hathúsáid na faisnéise.  Cé go ndéantar gach iarracht a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis ar a shuíomh gréasáin cruinn, ní thugann Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí deimhniú go bhfuil an fhaisnéis cothrom le data ná soar ó earráid. Ní thugann Oifig An Choimisinéara Cosanta Sonraí údarás d'aon úsáideoir ar cheart eisiatach ar athúsáid a cuid faisnéise.

Coinníonn Oifig An Choimisinéara Cosanta Sonraí an fhaisnéis seo a leanas ar a suíomh gréasáin:
 
Soláthraítear na naisc thuas le feabhas a chur ar rochtain an phobail ar fhaisnéis agus ní ann dóibh ach mar áis dóibh sin a úsáideann an suíomh gréasáin seo.

Tá a thuilleadh eolais ar athúsáid na faisnéise a choimeádtar ag Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí ó:

Teagmhálaí: Diarmuid Hallinan

Sonraí teagmhála: Teileafón: 057 – 868 4791

Ríomhphost eolas@cosantasonrai.ie