Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

 Comhairle a eisíodh don lucht cuardaigh fostaíochta ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí:

"Glac cúram breise le do shonraí pearsanta"

D'eisig an Coimisinéir Cosanta Sonraí, Billy Hawkes,  inniu comhairle don lucht cuardaigh fostaíochta chun mór-cúram a ghlacadh nuair a bhíonn síad ag soláthar a gcuid sonraí pearsanta le haghaidh iarratais poist. Tá sé seo a eisiúint tar éis gearáin a fháil ag a Oifig le cúpla lá anuas ó dhaoine a rinne iarrratais ar phostanna nach raibh ann i ndairíre. 

Ag labhairt  inniu dúirt an Coimisinéir  "Tá mé buartha to bhfuil  coirpigh ag iarraidh  buntáiste a bhaint as na n-iarratasóirí poist san  aeráid eacnamaíochta atá ann faoi láthair Dealraíonn siad a bheith ag lorg sonraí pearsanta chun críocha aitheantais calaoise. Tá á iarraidh ó  lucht cuardaigh fostaíochta sonraí atá go hiomlán gan ghá agus is dócha go n-úsáidfear chun calaois i gcoinne an duine sin nó ina ainm. Tá mé ag iarraidh ar gach iarratasóir chun poist cúramach bhreise a thógáil  nuair a bhíonn síad ag soláthar sonraí pearsanta agus aitheantas a fhíorú ó  aon fostóir atá ag  lorg go leor  pearsanta sonraí. "

Ceann des na scams  ná post a  fhógrú  agus, tar éis an iarratais a fháil, ag iarraidh ar dhaoine a sholáthar níos mó sonraí pearsanta a éascú Gharda seiceála. Tá líon teoranta de phoist fostaíochta a bhfuil gá le Gharda seiceála (daoine i dteagmháil le leanaí agus daoine fásta leochaileacha srl) agus ní mór i ngach cás ar an duine aonair a shíniú le foirm toilithe mionsonraithe a chomhaontú leis an scagadh. Má iarrtar  ort sonraí phearsanta  a shólathrú chun Gárda seiceála gan síniú an fhoirm toilithe mionsonraithe, ba chóir duit a dhiúltú.

Is dócha go bhfuil roinnt athruithe eile chun an scéim seo gur féidir a úsáid ag coirpigh chun daoine a spreagadh  chun a gcuid sonraí pearsanta a chur ar fáil,  le h'aidm  iarratas poist a éascú. Iarratasóirí poist Dá réir sin moltar do iarratasóirí poist  stadamh   an fhostóir a fhíorú nuair a bhíonn sonraí gan gá  roimh duine glacadh le post.  Mar shampla,  sonraí cuntas bainc, sonraí UPSP, ainm máthar , sonraí  pas msd sonraí go léir nach gá go hiomlán ag an gcéim iarratais poist agus nár chóir a bheith ar fáil ach amháin má tá an t-iarratasóir áirithe fíor go bhfuil siad ag déileáil le fostóir fíor.

Aon duine atá buartha ós rud é go sholáthair sé a gcuid sonraí pearsanta sna cúinsí seo ba chóir  dó dul i dteagmháil lena institiúid airgeadais agus íad a chur ar an eolas mar gheall ar na sonraí pearsanta a chur síad ar fáil.. Féadfaidh an institiúid airgeadais nó an duine aonair a mheas ansin  riachtanach teagmháil a dhéanamh le Biúró Creidmheasa na hẾireann, a mhíniú dóibh  cad a tharla agus a iarraidh le haghaidh tásc a chur ar a stair creidmheasa gur chóir seiceálacha breise a dhéanamh ag aon institiúid airgeadais ag iarraidh ar rochtain a dhéanamh ar stair creidmheasa i ndáil le iasacht creidmheasa nó cárta iarratas.

Is féidir le duine ar bith comhairle a lorg maidir leis na nithe sin  ach  teagmháil a dhéanamh  le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí ag Lo-call 1890 252 231 nó trí ríomhphost ag info@dataprotection.ie