Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Meitheal Oibre Airteagal 29

 

Bunaíonn Airteagal 29 den Threoir an AE  "Meitheal Oibre ar Chosaint Daoine Aonair maidir le próiseáil Sonraí Pearsanta". Tugtar de ghnáth  an teideal " Meitheal Oibre Airteagal 29 " air.  Is baill den Meitheal Oibre ionadaí ó údarás na cosanta sonraí de gach Ballstát san AE (lena n-áirítear  An Coimisinéir Éireannach um  Cosanta Sonraí), an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus Coimisiún an AE. Tá an Meitheal Oibre neamhspleách agus gníomhaíonn sé i gcáil chomhairleach. Oibríonn sé  le h'aidhm na rialacha cosanta sonraí a chur i bfeidhm  go cothromach ar fud an AE, agus foilsíonn síad  tuairimí agus moltaí ar ábhair éagsúla um chosaint sonraí. Chomhairlíonn sé freisin  Coimisiún an AE maidir le leordhóthanacht na caighdeáin um chosaint sonraí i dtíortha neamh-AE.

 

Is féidir liosta iomlán de na doiciméid atá foilsithe ag an Meitheal Oibre Airteagal 29 a fháil ar láithreán gréasáin Coimisiún an AE.