Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí

Cad a tharlaíonn má dhiúltaíonn duine  eolas míchruinn a choimeádann sé fút a cheartú ? Cad is féidir leat a dhéanamh má dhiúltaíonn duine cóip a thabhairt duit des na sonraí  a choimeádann siad  fút?

Cabhróidh  an Coimisinéir Cosanta Sonraí leat chun a chinntiú go bhfuiltear ag seasamh go hiomlán le  do chearta dlíthiúla  agus go bhfuil  a n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí á chomhlíonadh  ag eagraíochtaí. Má cheapann tú nach bhfuil duine nó eagraíocht ag seasamh lena oibleagáidí um chosaint sonraí, agus mura bhfuil tú sásta lena bhfreagra ar do chuid ceisteanna, ansin is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir, a  dhéanfaidh an t-ábhar a bhreathnú duit.  Má sheasann an Coimisinéir le do ghearán, tá cumhachtaí dlíthiúla aige chun go gcuirfear na nithe chun leasa. 

Cliceáil ar cheann de na naisc thíos le haghaidh tuilleadh eolais faoi conas ghearán a dhéanamh.

Conas is féidir liom gearán a dhéanamh?

Is rud  simplí agus saor in aisce é gearán a dhéanamh. Ní gá duit ach scríobh chuig an gCoimisinéir Cosanta Sonraí ag tabhairt sonraí ar an ábhar. Ba cheart duit a shainaithint go soiléir an eagraíocht nó an duine aonair  go bhfuil tú ag gearán faoi. Ba chóir duit imlíne  a thabairt freisin de na céimeanna a  ghlac tú cun go mbéadh an eagraíocht ag déileáil le  do imní, agus an saghas  freagra a fuair tú uathu. Tabhair freisin cóipeanna d'aon litreacha idir tú féin agus an eagraíocht, chomh maith le ábhar tacú/ fianaise/. Beidh  an t-ábhar á phlé again ar do shon  leis an eagraíocht.

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar ár rannóg foirmeacha , áit ar féidir leat foirm chaighdeánach gearán a íoslódáil  nó  bfhéidir go mbéadh sé níos áisiúla duit  sonraí do ghearáin a mhiniú sa bhfoirm ar-líne

Más gearán  faoi margaíochta gan iarraidh tríd an bpost, teileafón, facs, r-phost, SMS nó MMS atá i gceist, gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar fháil anseo.

Ar ais go Menu

Cé chomh fada a thógann sé chun gearán a imscrúdú?

Tá gach imscrúdú ar leith, agus tá sé deacair a rá roimh ré cé fada a thógaidh sé.  Is féidir le roinnt gearáin a réiteach go tapa agus go neamhfhoirmiúil, i  rith seachtain no dhó.   I gcás gearáin eile, d'fhéadfadh  ceisteanna tábhachtacha a bheith le plé, le h'imscrúdú díon agus  ceisteanna dlíthiúla  a bheith le scrúdú go cúramach. D'fhéadfadh gearán den sórt sin míonna a ghlacadh chun  thabhairt chun críche.

Ar ais go Menu

Conas a bheidh mé ar an eolas faoi thoradh  mo ghearáin?

I gcás ina bhfuil do ghearán faoi shárú ar na hAchtanna um Chosaint Sonraí, déanfaidh an Coimisinéir  sa chéad  dul síos iarracht teacht ar réiteach go bhfuil tusa agus an eagraíocht sásta glacadh lies. Beidh an Oifig i dteagmháil leat á iarraidh an bhfuil tú sásta leis an réiteach molta. I gcásanna nuair nach féidir le réiteach cairdiúil nó ar réiteach neamhfhoirmiúil ar an  gearáin a fháil, déanfaidh an Coimisinéir Cosanta Sonraí  imscrúdú iomlán ar na fíricí sula dheineann sé a Chinneadh. Nuair a bhíonn an t-imscrúdú críochnaithe, agus a conclúidí sroiste aige, scríobhaid  sé  chughat chun tú a chur ar an eolas  ar gheall ar  a Chinneadh.

I gcás ina bhfuil do ghearán faoi shárú ar na Rialacháin Cumarsáide Leictreonaí (IR 336 de 2011), féadfaidh an Coimisinéir a chinneadh chun ionchúiseamh a dhéanamh ar an eagraíocht lena mbaineann. Féadfaidh an Oifig a iarraidh  ort más rud é go mbeadh tú  toilteanach fianaise a thabhairt sa Chúirt chun tacú le hionchúiseamh den tsort sin. 

Más rud é go gcreideann an Coimisinéir gur féidir le gníomhaireacht eile déileáil  níos fearr le do ghearán , cuirfidgh  an tOifig  ar an eolas thú  conas dul i dteagmháil leis an ngníomhaireacht.

d' fhéadfhadh  an Coimisinéir  chinneadh a chéanamh gan iniúchadh a dhéanamh ar do ghearán má cheapann sé nach bhfuil sé tromchúiseach  is é "suaibhreosach nó cráiteach"  an téarma a úsáidtear sna hAchtanna um Chosaint Sonraí). Ní minic a dhéanfar amhlaidh. Má dhéanann ,  cuirfear ar an eolas thú. 

Ar ais go Menu

Cad a tharlóidh má seasfar le mo ghearáin?

Má sheasann an Coimisinéir  le do ghearán, nó pointí éagsúla de  do ghearán, ansin beidh  ar an teagraíocht atá i gceist torthaí an Choimisinéara a chomhlíonadh. Tá cumhachtaí  ag an gCoimisinéir chun a chinntiú go bhfuil eagraíochtaí  ag gníomhú i gcomhréir leis an dlí cosanta sonraí.

Ar ais go Menu

An gcuirfear pionós ar an eagraíocht  má seasfar le mo ghearáin?

Is é príomh-thosaíocht an Choimisinéara chun a chinntiú go n-urramaíonn an eagraíocht do chearta agus na hábhair  a réiteach. Ní  cionta  an chuid is mó  de sáruithe ar na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Ciallaíonn sé seo nach féidir an eagraíocht a phionósú ag na Cúirteanna. D'fhéadfhach  na Cúirteann eagraíocht a  phionósú nach gclaoinn le ord dlíthiúil  an Choimisinéara Cosanta Sonraí. d'féadfhach  an Cúirteanna pionós a ghearradh freisin maidir le sáruithe ar na Rialacháin Cumarsáide Leictreonaí (IR 336 de 2011). Féadfaí cionta den sórt sin a ionchúiseamh ag an gCoimisinéir. [féach...]

Ar ais go Menu

Má seasfar le mo ghearáin, an bhfuil mé  i dteideal cúitimh a fháil?

Níl aon ról ar bith ag  an gCoimisinéir Cosanta Sonraí  maidir le  éileamh cúitimh. Nuair a sheasann an Choimisinéar leat, go páirteach nó go hiomlán, maidir le do do ghearán in aghaidh eagraíocht, ní thugann sé sin aon  ceart chun cúiteamh duit.

Mar sin féin, má fulaingíonn  tú  damáiste trí míláimhseáil   de do chuid faisnéise pearsanta, ansin is féidir leat a bheith i dteideal cúiteamh a éileamh ar leithligh trí na Cúirteanna. Déanann alt 7 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, soiléir  go bhfuil dualgas cúraim  ar na heagraíochtaí atá i seilbh do shonraí pearsanta . Másmian leat  dul ar agaidh le cúiteamh a éileamh ó  eagraíocht a mhíláimhseáil do   shonraí pearsanta, ba cheart duit labhairt le do chomhairleoir dlí.

Ar ais go Menu

Cad a tharlíonn muna seasfar le  mo ghearáin?

Muna seasann an Coimisinéir Cosanta Sonraí le do ghearán, cuirfidh sé  sin in iúl duit i scríbhinn. Mura n-aontaíonn tú le fáil an Choimisinéara, tá ceart achomhairc  agat chuig an gCúirt Chuarda. [féach...]

Ar ais go Menu