Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (“na hAchtanna”). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Do dhaoine Aonair - Do Chearta

Bíodh  do Cearta ar Eolas agat: Tugann sé seo treoir ghearr do chearta faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus eolas ar conas is féidir leat feidhmiú na cearta  sin a chur i bhfeidhm.

Rochtain a Dhéanamh ar do Shonraí Pearsanta: Faigh amach conas is féidir leat cóip de do chuid sonraí pearsanta a fháil; na heisceachtaí gur féidir bheith ann;  agus cad is féidir leat a dhéanamh más rud é, ar chúis éigin, nach féidir leat cóip de do chuid sonraí pearsanta a fháil.

Gearán a dhéanamh chuig an Coimisinéir: Faigh amach cad ba cheart a dhéanamh sula ndéanfar gearán leis an Oifig seo, sonraí maidir le conas is féidir leat gearán a dhéanamh, agus ord na n-imeachtaí a bhfuil baint acu le himscrúdú ar ghearáin.

Déileáil le  Margaíocht Dhíreach gan iarraidh: Tá achoimre de na cineálacha is coitianta  de mhargaíocht dhíreach agus comhairle maidir le conas is féidir leat déileáil leo.

Sonraí a fháil ar do Ráta Creidmhasa: Eolas ar conas is féidir leat cóip de do thaifead creidmheasa a fháil ó  Biúró Creidmheasa na hEireann.

Féinchúnamh: An chaoi gur féidir leat do chuid sonraí pearsanta a chosaint, sonraí ar-líne san áireamh.

Teangacha Eile: Treoir dod  cheartanna i bPolainnis, Slovak agus Seicis