Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Do dhaoine Aonair - Do Chearta

Bíodh  do Cearta ar Eolas agat: Tugann sé seo treoir ghearr do chearta faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus eolas ar conas is féidir leat feidhmiú na cearta  sin a chur i bhfeidhm.

Rochtain a Dhéanamh ar do Shonraí Pearsanta: Faigh amach conas is féidir leat cóip de do chuid sonraí pearsanta a fháil; na heisceachtaí gur féidir bheith ann;  agus cad is féidir leat a dhéanamh más rud é, ar chúis éigin, nach féidir leat cóip de do chuid sonraí pearsanta a fháil.

Gearán a dhéanamh chuig an Coimisinéir: Faigh amach cad ba cheart a dhéanamh sula ndéanfar gearán leis an Oifig seo, sonraí maidir le conas is féidir leat gearán a dhéanamh, agus ord na n-imeachtaí a bhfuil baint acu le himscrúdú ar ghearáin.

Déileáil le  Margaíocht Dhíreach gan iarraidh: Tá achoimre de na cineálacha is coitianta  de mhargaíocht dhíreach agus comhairle maidir le conas is féidir leat déileáil leo.

Sonraí a fháil ar do Ráta Creidmhasa: Eolas ar conas is féidir leat cóip de do thaifead creidmheasa a fháil ó  Biúró Creidmheasa na hEireann.

Féinchúnamh: An chaoi gur féidir leat do chuid sonraí pearsanta a chosaint, sonraí ar-líne san áireamh.

Teangacha Eile: Treoir dod  cheartanna i bPolainnis, Slovak agus Seicis