Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (‚Äúna hAchtanna‚ÄĚ). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Teagmháil a Dhéanamh Linn

Tá uimhir nua 0761 á soláthar ag an Oifig ar féidir le glaoiteoirí úsáid a bhaint aisti. Tá an réamhuimhir 0761 mar chuid de thionscnamh Rialtais chun costas glao gutháin a laghdú do chomhlachtaí poiblí agus do chustaiméirí araon. Is éagsúil a bheidh costais ghlao gutháin ar uimhreacha 0761 – ba cheart go mbeadh do sholáthraí seirbhíse in ann sonraí breise a thabhairt duit ar na costais a bhíonn i gceist do do phacáiste gutháin.

Tabhair faoi deara, d’fhéadfadh na rátaí a ghearrtar ar ghlao ar uimhreacha 1890 (íosghlao) a bheith éagsúil i measc soláthraithe éagsúla seirbhíse. Moltar nach gcuireann tú glao ar na huimhreacha seo ach úsáid a bhaint as líne thalún ‘neamhchuachta’ mar gheall go bhféadfadh glaonna a chuirtear trí úsáid a bhaint as gutháin phóca nó línte talún ‘cuachta’ a bheith costasach.

* Gearrtar ar bhonn aonair thú in aghaidh an ghlao nuair a úsáidtear líne thalún 'neamhchuachta'.

^ íocann tú as pacáiste nuair a úsáidtear líne thalún ‘chuachta’ a mbíonn glaonna áitiúla agus/nó náisiúnta saor in aisce san áireamh léi.

 
 

Teileafón: +353 (0)761 104 800  
Lo Call 1890 252231  
Faics: Ó Éirinn: (57) 686 4757
ó thar lear: + 353 57 868 4757
 
Ríomhphost: eolas@cosantasonrai.ie  
Seoladh: Seoladh Poist

Teach na Canálach,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúil an tSudaire,
Co. Laoise.
R32 AP23

Aimsigh treoracha chuig ár nOifig

Oifig Bhaile átha Cliath

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam,
Baile átha Cliath 2
D02 RD28
Éire

Aimsigh treoracha chuig ár nOifig

Uaire oifige Poiblí: 09:15hrs - 17:30hrs (De Luain - an Déardaoin)
09:15hrs - 1715hrs (Dé hAoine)
 

Is féidir leat do chuid tuairimí nó ceisteanna a chur chugainn tríd ár bhfoirm aiseolais ar-líne a úsáid.

cairt na hEagraíochta don Oifig ar fáil freisin.

Ba cheart iarratais agus cuirí a sheoltar chuig an gCoimisinéir agus foireann na hOifige chun freastal ar / labhairt ag imeachtaí a sheoladh ar aghaidh ar ríomhphost chuig invitations@dataprotection.ie