Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (‚Äúna hAchtanna‚ÄĚ). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Foirmeacha Suímh Ghréasáin – Nuashonraithe 25 Bealtaine 2018

Cláraigh OCS

Íoslódáil agus comhlánaigh an fhoirm thíos, le do thoil, más mian leat fógra a thabhairt don CCS faoi shonraí d´Oifigigh Cosanta Sonraí (OCS). Faoi chúinsí áirithe tá iachall ar Rialaitheoirí agus ar Phróiseálaithe Sonraí OCS a cheapadh. Is féidir freisin go socrófá OCS a cheapadh ar bhonn deonach. Agus é nó í ceaptha ní mór sonraí an OCS a fhoilsiú agus ní mór fógra a chur le d´údarás maoirseachta a chur ar an eolas.
Freisin, más gá duit sonraí do OCS a nuashonrú, úsáid an fhoirm thíos leis sin a dhéanamh, le do thoil.

Íoslódáil an fhoirm Fhógra OCS

Ní mór gach foirm fhógra OCS a chur trí ríomhphost chuig: RegisteryourDPO@dataprotection.ie

 

Fógraí Sáraithe agus Sáraithe Thrasteorann

Comhlánaigh, le do thoil, ceann de na foirmeacha seo a leanas más mian leat sárú sonraí pearsanta a thuairisciú don OCS.

1) Más próiseálaí nó rialaitheoir sonraí tú a thug faoi phróiseáil trasteorann a raibh de thoradh uirthi, nó ar féidir go raibh de thoradh uirthi sárú sonraí pearsanta agus má chreideann tú gur dócha go raibh de thoradh ar an sárú seo riosca ard i dtaca le cearta agus saoirsí duine/daoine is ábhar do na sonraí, íoslódáil agus comhlánaigh, le do thoil, an fhoirm Fhógra Sáraithe Thrasteorann a cuireadh ar fáil.
Íoslódáil an fhoirm Fhógra Sáraithe Thrasteorann

2) Más próiseálaí nó rialaitheoir sonraí tú a raibh de thoradh ar do chuid próiseála, nó ar féidir go raibh de thoradh uirthi sárú ar shonraí agus má chreideann tú gur dócha go raibh de thoradh ar an sárú seo riosca ard i dtaca le cearta agus saoirsí duine/daoine is ábhar do na sonraí, íoslódáil agus comhlánaigh, le do thoil, an fhoirm thíos.
Tabhair faoi deara nár tharla an sárú seo mar thoradh díreach ar phróiseáil trasteorann.

Íoslódáil an fhoirm Fhógra Sáraithe

Ní mór gach sárú sonraí a chur trí ríomhphost chuig: breaches@dataprotection.ie

 

Cuir Imní in Iúl dúinn

Íoslódáil agus comhlánaigh, le do thoil, an fhoirm seo thíos más mian leat imní a chur in iúl maidir le ceisteanna cosanta sonraí leis an OCS. Ligeann an fhoirm seo d´aon duine (duine is ábhar do na sonraí) ceist a thabhairt chun tosaigh maidir le hiarratas rochtana nó i suíomhanna ina mothaíonn tú gur sáraíodh do chuid sonraí.

Íoslódáil an fhoirm ´Imní a Chur in Iúl´.

Ní mór gach imní ar mhaith leat í a chur in iúl a chur chuig: info@dataprotection.ie

 

Foirm fhiosrúcháin

Íoslódáil agus comhlánaigh, le do thoil, an fhoirm seo thíos, má tá tú ag lorg eolais nó cabhrach maidir le ceisteanna cosanta sonraí mar dhuine aonair nó mar eagraíocht.

Íoslódáil an fhoirm Fhiosrúcháin

Ní mór gach fiosrúchán a chur chuig: info@dataprotection.ie

 

Foirm Fhiosrúcháin faoi Chás ar ann Dó Cheana

Íoslódáil agus comhlánaigh, le do thoil, an fhoirm seo thíos, má tá fiosrúchán agat atá bunaithe ar chás ar ann dó cheana nó má tá tú ag cur tuilleadh sonraí nó tuilleadh doiciméad faoinár mbráid maidir le cás ar ann dó cheana (taobh amuigh de nuashonruithe do chásanna fógartha sháraithe). Cinntigh, le do thoil, go gcuireann tú uimhir thagartha do cháis ar an bhfoirm agus go leanann tú na treoracha atá luaite ar an bhfoirm.

Íoslódáil an fhoirm a bhaineann le ´Fiosrúchán faoi Chás ar ann Dó cheana´

Ní mór gach fiosrúchán a chur chuig: info@dataprotection.ie

 

An bhfuil aiseolas agat faoi aon cheann de na foirmeacha thuas?

Faoi láthair tá OCS i mbun suíomh gréasáin nua a thógáil a mbeidh le fáil air foirmeacha ar líne a chuirfear in áit na bhfoirmeacha atá le fáil ar an suíomh gréasáin seo. Chuirfimis fáilte roimh aon aiseolas a bheadh agat faoi na foirmeacha thuas, chun bonn eolais a chur faoi dhearadh ár bhfoirmeacha deiridh suímh ghréasáin. Cuir aon aiseolas atá agat faoi na foirmeacha chuig webform_feedback@dataprotection.ie