Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (‚Äúna hAchtanna‚ÄĚ). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Nua: Fógra a thabhairt don Choimisiún Cosanta Sonraí faoi do OCS

Amhail ag 25 Bealtaine 2018, is é an RGCS an príomhshliocht reachtaíochta a rialaíonn cosaint sonraí. Faoin RGCS, níl feidhm a thuilleadh leis an riachtanas a bhí ann faoin seanréimeas reachtaíochta go gcláródh eagraíochtaí a gcuid gníomhaíochtaí próiseála sonraí leis an CCS. Dá réir sin, amhail ag 25 Bealtaine 2018, ní bheidh dualgas a thuilleadh ar eagraíochtaí iarratas a chur isteach lena gcuid gníomhaíochtaí próiseála sonraí a chlárú don CCS, agus an táille infheidhmithe a íoc. Baineann an RGCS freisin an riachtanas a bhí ann don OCS clár poiblí dá leithéid de ghníomhaíochtaí próiseála a chothabháil.
Fógra a Thabhairt faoi Oifigigh Cosanta Shonraí:
Faoin RGCS, tá iachall ar eagraíochtaí áirithe Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) a cheapadh. Tá iachall ar eagraíochtaí freisin sonraí a nOifigigh Cosanta Sonraí a fhoilsiú agus na sonraí seo a chur ar fáil dá n-údarás náisiúnta maoirseachta.
Tá iachall ar eagraíocht oifigeach ainmnithe cosanta sonraí a cheapadh sna cásanna seo:
a.    nuair a chuirtear an phróiseáil i gcrích ag údarás nó ag comhlachas poiblí;
b.    nuair is oibríochtaí próiseála atá i gceist le croí-ghníomhaíochtaí an rialaitheora nó an phróiseálaí, oibríochtaí a éilíonn monatóireacht rialta agus chórasach daoine is ábhar do na sonraí ar mór-scála; nó
c.    is é atá i gceist le croí-ghníomhaíochtaí an rialaitheora nó an phróiseálaí ná próiseáil ar mór-scála shainchatagóirí sonraí nó sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe agus le cionta coiriúla.

Tá tuilleadh treorach faoi ról OCS ar fáil anseo
Le do OCS a fhógairt don CCS, le do thoil, comhlánaigh agus cuir isteach an fhoirm seo a leanas