Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (‚Äúna hAchtanna‚ÄĚ). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Deiseanna Earcaíochta sa Choimisiún Cosanta Sonraí

 

Tá an Coimisiún Cosanta Sonraí ag tabhairt faoi earcaíocht, le cúnamh An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, do na postanna seo a leanas

 

 

Ceanairí Foirne  - Dáta Deiridh le haghaidh Iarratais 12/7/2018

Sonraí iomlána anseo

 

Comhairleoir Sinsearach Dlí - Dáta Deiridh le haghaidh Iarratais 12/7/2018

 

 

Feidhmeannach Cosanta Sonraí - Data Deiridh le haghaidh Iarratais 19/07/2018

Sonrai iomlána anseo