Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (“na hAchtanna”). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Margaíocht Díreach

Tá margaíocht díreach gan iarraidh ar cheann de na foinsí is mó de ghearáin ó dhaoine aonair chun an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.Tá  margaíocht  a chuireann isteach ar daoine  frith-tháirgiúil do chuideachtaí agus eagraíochtaí.

Leagann ár dlíthe cosanta sonraí  teorainneacha dian ar úsáid sonraí pearsanta chun críocha margaíochta. Tá na rialacha níos déine i gcás na margaíochta ag baint úsáide as meáin leictreonacha.

D'fhonn cabhrú leat le do oibleagáidí cosanta sonraí a chomhlíonadh, d'ullmhíomar na nótaí treorach se leanas:

MARGAÍOCHT DHÍREACH - TREOIR GINEARÁLTA DO RIALAITHEOIRÍ SONRAÍ