Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 ('na hAchtanna'). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Ag déanamh Iarratas Rochtana

De réir na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá an ceart agat a bheith curtha ar aon sonraí pearsanta a bhaineann leat á gcoimeád ort ag aonán.
Tuilleadh eolas...

Ag déanamh Gearán

Tá an Fhoirm seo in ainm is cabhrú leat ábhar buartha a thabhairt chun solais nó chun gearán a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

Tuilleadh eolas...

Cláraigh OCS

Faoi chúinsí áirithe faoi Alt 37 den RGCS is féidir go mbeidh sé de dhualgas ar d´eagraíocht Oifigeach Cosanta Sonraí a cheapadh

Tuilleadh eolas...

Fógra a thabhairt faoi shárú don CCS

Tugann an RGCS riachtanas isteach go dtabharfadh eagraíochtaí tuairisc faoi sháruithe sonraí pearsanta. Ní mór d´eagraíochtaí sin a dhéanamh laistigh de 72 uair an chloig tar éis dóibh fáil amach faoin sárú. Tuilleadh eolas...


Tá suíomh gréasáin nua don Choimisiún Cosanta Sonraí á fhorbairt agus beidh an suíomh gréasáin seo ar fáil go luath. Beidh an suíomh gréasáin nua seo ag díriú ar RGCS agus ar reachtaíocht nua cosanta sonraí. Tá a lán den eolas agus den ábhar ar an suíomh gréasáin seo an-ábhartha go fóill, go háirithe do chásanna a cuireadh in iúl roimh 25 Bealtaine 2018, agus do theagmhais a tharla roimh 25 Bealtaine. Nuair a nuashonraíodh leathanaigh ar an suíomh gréasáin seo bunaithe ar RGCS, beidh siad seo marcáilte ´Nua´. Gheobhaidh tú foirmeacha freisin, le bheith ag déanamh teagmhála le CCS tar éis dul i bhfeidhm an RGCS ar an suíomh gréasáin seo, lena n-áirítear foirmeacha do na cuspóirí seo a leanas:

  • Fógra a thabhairt dúinn faoi shárú náisiúnta sonraí
  • Fógra a thabhairt dúinn faoi shárú trasteorann sonraí
  • Fógra a thabhairt dúinn faoi Oifigeach Cosanta Sonraí d´eagraíochta
  • Fiosrúchán ginearálta a chur faoinár mbráid
  • Imní a chur in iúl don CCS
  • Fiosrúchán a chur faoinár mbráid nó a nuashonrú maidir le cás atá ann cheana
Tá tuilleadh eolais a bhaineann go sonrach leis an RGCS ar fáil ag gdprandyou.ie.