Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Ag déanamh Iarratas Rochtana

De réir na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá an ceart agat a bheith curtha ar aon sonraí pearsanta a bhaineann leat á gcoimeád ort ag aonán.
Tuilleadh eolas...

Ag déanamh Gearán

Tá an Fhoirm seo in ainm is cabhrú leat ábhar buartha a thabhairt chun solais nó chun gearán a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

Tuilleadh eolas...

Clárú/Logáil isteach

Féach ar an Clár Poiblí

Féach ar Clár Poiblí: Cuardaigh ar an liosta reatha de clárúcháin le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Cuardaigh ar an liosta