Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (“na hAchtanna”). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

Traenáil agus Feasacht Phoiblí

Chun Eagraíochtaí

Cuid den obair a déanaimid ná a chinntiú go bhfuil tú ar an eolas conas a fheidhmeann an dlí um cosanta sonraí le do gníomhaíochtaí lá-go-lá. Deireann alt 2C de na hAchtanna um Chosaint Sonraí go gcaithfidh tú a chinntiú go gcomhlíonann na fostaithe le bearta slándála go gcaithfidh tú a chur i bhfeidhm chun cosaint sonraí pearsanta.

Táimid tar éis réimse ábhar a ullmhú go bhfuil súil againn go gcuideoidh siad leat cláir oiliúna saincheaptha dod fhoireann a fhorbairt.

Léiríonn ár Físeán "Mo Sonraí, do Ghnó?" conas na prionsabail um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm i dtimpeallacht gnáth-gnó (poiblí nó príobháideach). Tá sé ag gabháil le " Treoir Éascaitheoirí " a spreagann plé-grúpa ar conas na prionsabail um chosaint sonraí a chur i gcleachtas i suíomh ar leith. Is féidir an Físeán agus an Treoir a bhreathnú agus a íoslódáil anseo. Beidh áthas orainn freisin cóip a sheoladh chugat ach teagmháil a dhéanamh linn. Is féidir an Físeán a fheiceáil freisin ar ár gcainéal YouTube www.youtube.com / dataprotection.

Tá sraith de cur i láthair PowerPoint ullmhaithe againn freisin maidir le gnéithe éagsúla a bhaineann le cosaint sonraí atá ar fáil anseo. Is féidir leat 'meascán-agus-comhoiriúnú' a dhéanamh ó na léiriúcháin éagsúla chun teacht suas le cur i láthair a oireann le riachtanais do lucht éisteachta / féachana ar leith.

Déanann ár Treoir do Rialaitheoirí Sonraí achoimre ar conas ba cheart d'eagraíochtaí déileáil le sonraí pearsanta a fhoirne agus a chustaiméirí. Is féidir leat ceachtar an treoir a íoslódáil nó teagmháil a dhéanamh linn cun cóipeanna clóite a fháil.

Táimid tar éis a tháirgint freisin acmhainn speisialta do scoileanna, lena n-áirítear chairt coimriú ar freagrachtaí Rialaitheoirí Sonraí agus cearta Abhair Sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. Is féidir leat ceachtar an chairt a íoslódáil nó teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh cóipeanna clóite.

Chun faisnéis níos mionsonraithe, féach le do thoil an fo-roinn Do chuid Freagrachtaí ar ár láithreán gréasáin.

Do dhaoine aonair agus Grúpaí

Cuid den obair a déanaimid ná a chinntiú go bhfuil tú ar an eolas maidir le do chearta cosanta sonraí agus cad is féidir leat a dhéanamh más rud é nach bhfuil siad á chómhlíonú. Is achoimre é ár Treoir ar Do Chearta. Is féidir leat leagan clóite den leabhrán seo a fháil trí theagmháil a dhéanamh linn.

Tá cur i láthair PowerPoint le hachoimre ar do chearta um chosaint sonraí ar fáil anseo. Tá cur i láthair eile maidir le gnéithe éagsúla de chosaint sonraí ar fáil freisin. Is féidir leat 'meascán-agus-comhoiriúnú' a dhéanamh ó na léiriúcháin éagsúla chun teacht suas le cur i láthair a oireann le riachtanais do lucht éisteachta / féachana ar leith.

Chun faisnéis níos mionsonraithe, féach le do thoil an fo-roinn "Do dhaoine Aonair" ar ár láithreán gréasáin.