Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí
Data Protection Commissioner
AIGHNEACHTAÍ Á LORG
ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 - DRÉACHT-SCÉIM Á h-ULLMHÚ AG AN gCOIMISINÉIR COSANTA SONRAÍ

 

 
Tá an Coimisinéir Cosanta Sonraí le Scéim nua Teanga a ullmhú de réir Alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (is féidir teacht ar an scéim reatha ar ár láithreán gréasáin www.cosantasonrai.ie).
 
Fáilteoidh an Coimisinéir Cosanta Sonraí roimh aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara maidir le leasuithe is mian leo a mholadh ar an scéim reatha.
Níor cheart aighneachtaí a bheith níos faide ná 4,000 focal (c. 8 leathanach) agus ba chóir iad a sheoladh ar ríomhphost chuig eolas@cosantasonrai agus "Aighneacht i ndáil leis an Dréacht-Scéim -2017" a chur sa líne ábhair. D'fhéadfaí aighneachtaí a fhaightear a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí.
 
5 pm an 28ú Iúil an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí.