Fógra séanta

Tá suíomh gréasáin nua an CCS á thógáil faoi láthair. Tá an treoracht is déanaí maidir le RGCS, a thagann in éifeacht ar an 25 Bealtaine, 2018, ar fáil ar gdprandyou.ie agus ar na leathanaigh ar an suíomh seo a thosann le "Nua" de réir an pána nascleanúna ar chlé. Baineann an t-ábhar eile ar an suíomh seo leis an gcreatlach reachtach a bhí i bhfeidhm faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 (“na hAchtanna”). Cé go mbeidh na hAchtanna fós infheidhme i gcásanna áirithe, ón 25 Bealtaine, 2018 is é an RGCS an reachtaíocht phríomha a rialaíonn cosaint sonraí.

Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí

 RGCS - 8 Bealtine 2018 - Nuashonrú Faisnéise

Tiocfaidh an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018 in ionad an chreata cosanta sonraí atá ann cheana féin. Beidh deireadh leis an gceanglas reatha d'eagraíochtaí a ngníomhaíochtaí próiseála sonraí a chlárú leis an CCS nuair a thiocfaidh an GDPR i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. Dá bhrí sin, ón dáta seo ní bheidh ceanglas ar eagraíochtaí iarratas a chur isteach chun a gcuid gníomhaíochtaí próiseála sonraí a chlárú leis an CCS agus an táille is infheidhme a íoc. Chomh maith leis sin, beidh deireadh leis an gceanglas atá ar an CCS clár poiblí de ghníomhaíochtaí próiseála den sórt sin a chothabháil de bharr GDPR. Mar sin féin, beidh an ceanglas atá ar eagraíochtaí a gcuid gníomhaíochtaí próiseála sonraí a chlárú leis an CCS agus an táille is infheidhme a íoc fós i bhfeidhm go dtí an 25 Bealtaine 2018.
 
 
Le haghaidh tuilleadh eolais ar an méid a bheidh le déanamh ag d’eagraíocht chun ullmhú le haghaidh GDPR, gliogáil  anseo.
 
Fógra faoi Oifigigh Cosanta Sonraí:
 
Faoin GDPR, ceanglaítear ar eagraíochtaí áirithe Oifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe (OCS) a cheapadh. Éilítear ar eagraíochtaí sonraí a n-Oifigeach Cosanta Sonraí a fhoilsiú agus na sonraí sin a sholáthar dá n-údarás maoirseachta náisiúnta. Beidh foirm ar líne  an CCS ar fáil go luath ar ár láithreán gréasáin chun an próiseas fógra a éascú do OCSanna. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon táille i gceist maidir leis an bpróiseas seo.
 
Éilítear ar eagraíocht oifigeach cosanta sonraí ainmnithe a cheapadh i gcás:
 
a)       go ndéanann údarás nó comhlacht poiblí an próiseáil;
b)      go mbaineann oibríochtaí próiseála, a éilíonn monatóireacht rialta agus córasach ar ábhair sonraí ar scála mór le gníomhaíochtaí lárnacha an rialaitheora nó an próiseálaí; nó
c)   gurb iad príomhghníomhaíochtaí an rialaitheora nó an próiseálaí ná próiseáil a dhéanamh ar scála mór de chatagóirí speisialta sonraí nó sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe agus le cionta coiriúla
 

 

Tá tuilleadh treorach ar ról an OCS ar fáil anseo