Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Forfheidhmiú


Cumhachtaí an Choimisinéara um Chosaint Sonraí : Eolas ar na cumhachtaí a shanntar chun an gCoimisinéir Cosanta Sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, agus faoi na Rialacháin um Cumarsáide Leictreonaí, IR 336 de 2011.

Cionta agus Pionóis : Eolas ginearálta ar na cionta mar a leagtar amach laistigh de na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus na Rialacháin um  Cumarsáide Leictreonaí agus sonraí de na pionóis a d'fhéadfadh a bheith tabhaithe (lena n-áirítear pionóis coiriúla agus  sibhialta nó forghéileanna).

Gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí : Mionsonraí maidir le conas is féidir le duine gearán a dhéanamh leis an Oifig seo agus eolas ginearálta maidir leis an bpróiseas imscrúdaithe do ghearáin.

Féin-Rialú agus Cóid Chleachtais : Sonraí maidir le cóid chleachtais atá formheasta  go foirmiúil ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí faoi Alt 13 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, agus eolas ar conas is féidir le comhlacht ionadaíochta tús a chur le cód cleachtais.

Iniúchtaí : Eolas ar  feidhmeanna iniúchóireachta na hOifige seo, lena n-áirítear leabhrán treorach d'eagraíochtaí ag míniú an próiseas iniúchta agus gur  féidir a úsáid mar uirlis féin-mheasúnaithe.