Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Féin-Rialú agus Cóid Chleachtais

Tá na ceanglais dlí cosanta sonraí soiléir go leor, agus is minic gur ábhar ciall choitinn na rialacha agus na prionsabail um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm id ghníomhaíochtaí gnó. Mar sin féin,  i gcás eagríochtaí  agus gairmeacha éagsúla, níl sé comh shimplí sin  a an dlí cosanta sonraí  a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm, agus uaireanta éilítear meas fíneáil de na noirm agus caighdeáin eitice, agus ionchais traidisiúnta na dea-chleachtais, a bhaineann leis an earnáil. I ngeall air sin,  déanann an Acht um Chosaint Sonraí, 1988 foráil gur chóir do chomhlachais ionadaíocha trádála  ionchur díreach  a bheith acu i mbunú na caighdeáin um chosaint sonraí laistigh dá nearnáil.

Forálíonn alt 13 den Acht go - 

"Spreagfaidh an Coimisinéir comhlachais thrádála agus comhlachtaí eile, a fheidhmíonn ar son aicmí rialaitheoirí sonraí, chun cóid chleachtais a ullmhú nach mór do na haicmí sin a chomhlíonadh agus iad ag déileáil le sonraí pearsanta"."

Má aontaíonn an Choimisinéar go gcuireann a leithéid de chód leordhóthanach sonraí cosanta do dhaoine aonair, tabharfaidh sé faofa dó go foirmiúil agus spreagaidh sé  é a úsáid san earnáil i dceist. Féadfaidh an Coimisinéir cód cleachtais a ullmhú chomh maith sin lar a thionscnamh féin. Ba chóir go gcuideodh  na caighdeáin atá leagtha síos i  gcód den sórt sin do eagraíochtaí  chun na prionsabail um chosaint sonraí  a chur i bhfeidhm maidir leis na cásanna ar leith a bhítear ag plé leo ina  n-earnáil.

An bhfuil aon Cóid Chleachtais ceadaithe faoin Acht um Chosaint Sonraí?

Go dtí seo, tug an Coimisinéir faofa  foirmiúil do trí chóid chleachtais.

faomhadh tugtha freisin ag an gCoimisinéir  do Cód Cleachtais ar Sárú Slándála Sonraí Pearsanta

Conas is féidir le mo Chumann Ionadaíochta tús a chur le  Cód Cleachtais reachtúil?

Más rud é gr mian le do Chumann Ionadaíochta tús a chur le cód cleachtais, a shoiléiriú conas gur cóir na rialacha um  cosanta sonraí a chur i bhfeidhm i do earnáil, molaimíd to ndéanfadh  do chumann teagmháil leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, ar mhaithe le plé a shocrú chun dul chun cinn ar an ábhar. Beidh an Coimisinéir sásta a chur ar fáil duit  comhairle phraiticiúil maidir le cad ba cheart a bheith folaithe i do chód cleachtais, agus ar conas a d'fhéadfaí sonracha cúinsí  id earnáil a láimhseáil.