Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Feidhmeanna Eorpacha


Airteagal 29 Meitheal Oibre: Obraíonn  an Meitheal Oibre  le h'aidhm na rialacha um cosanta sonraí a chur i bfeidhm  go cothromach ar fud an AE, agus foilsíonn sé tuairimí agus moltaí ar ábhair éagsúla um chosaint sonraí

Comh-Údarás Maoirseachta Custaim: Deimhníonn an  tÚdarás seo  go mbíonn sonraí pearsanta laistigh den Córas Faisnéise Custaim na hEorpa a phróiseáil ar bhealach go n-urramaítear  cearta cosanta sonraí.

Comh-Comhlacht Maoirseachta EUROPOL: Déanann an  Comhlacht seo athbhreithniú ar  gníomhaíochtaí Oifig Eorpach na bPóilíní chun a chinntiú nach gcuireann a húsáid de faisnéise pearsanta isteach ar chearta príobháideachta an duine aonair.

Comh-Comhlacht Maoirseachta EUROJUST:Tagann an comhlacht seo le céile sa Háig chun a chinntiú go  n-urramaítear  cearta cosanta sonraí le linn comh-obair trasteorann idir údaráis bhreithiúnacha agus ionchúisim an AE

Grúpa Comhordaithe Maoirseacht EURODAC: Chinntíonn an Grúpa seo a go ndéanfaí an roinnt sonraí pearsanta a bhaineann le lucht iarrtha tearmainn idir thíortha an AE ar bhealach a urramaíonn cearta cosanta sonraí.

Comh-Údarás Maoirseachta Schengen: Deimhníonn an  tÚdarás seo  go mbíonn sonraí pearsanta laistigh den Córas Faisnéise Europach Schengen  á phróiseáil ar bhealach go n-urramaítear  cearta cosanta sonraí