Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Feidhmeanna Eorpacha


Airteagal 29 Meitheal Oibre: Obraíonn  an Meitheal Oibre  le h'aidhm na rialacha um cosanta sonraí a chur i bfeidhm  go cothromach ar fud an AE, agus foilsíonn sé tuairimí agus moltaí ar ábhair éagsúla um chosaint sonraí

Comh-Údarás Maoirseachta Custaim: Deimhníonn an  tÚdarás seo  go mbíonn sonraí pearsanta laistigh den Córas Faisnéise Custaim na hEorpa a phróiseáil ar bhealach go n-urramaítear  cearta cosanta sonraí.

Comh-Comhlacht Maoirseachta EUROPOL: Déanann an  Comhlacht seo athbhreithniú ar  gníomhaíochtaí Oifig Eorpach na bPóilíní chun a chinntiú nach gcuireann a húsáid de faisnéise pearsanta isteach ar chearta príobháideachta an duine aonair.

Comh-Comhlacht Maoirseachta EUROJUST:Tagann an comhlacht seo le céile sa Háig chun a chinntiú go  n-urramaítear  cearta cosanta sonraí le linn comh-obair trasteorann idir údaráis bhreithiúnacha agus ionchúisim an AE

Grúpa Comhordaithe Maoirseacht EURODAC: Chinntíonn an Grúpa seo a go ndéanfaí an roinnt sonraí pearsanta a bhaineann le lucht iarrtha tearmainn idir thíortha an AE ar bhealach a urramaíonn cearta cosanta sonraí.

Comh-Údarás Maoirseachta Schengen: Deimhníonn an  tÚdarás seo  go mbíonn sonraí pearsanta laistigh den Córas Faisnéise Europach Schengen  á phróiseáil ar bhealach go n-urramaítear  cearta cosanta sonraí