Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Eurojust

Is é an  gá le comhoibriú níos fearr idir údaráis forfheidhmithe  ba bhun  le bunú Eurojust. Is atá  i gceist ná  éascú ar  imscrúdú agus ionchúiseamh coireanna a bhfuil gné thrasteorann acu,  ag cuidiú le  comhoibriú idir údaráis bhreithiúnacha agus ionchúisimh.

Feidhmeann Eurojust mar comhlacht lárnach de dlíodóirí, breithiúna agus saineolaithe dlí eile ar iasacht ó na Ballstáit. Cé gur  saineolaithe náisiúnta iad, tá  súil ann go gcuirfeadh siad  aon chás a thagann t chun a n-aire i gcomhthéacs an AE. Tugann Eurojust comhairle do na Ballstáit agus  bíonn siad freisin  ag iarraidh fhaisnéis ó bhallstáit.

Is féidir le Eurojust moltaí a dhéanamh do na Ballstáit ach níl údarás acu féin  cásanna  a thionscnamh nó  a imscrúdú . Tá an Coimisinéir Cosanta Sonraí ina comhalta den Comhlacht Chomhchoiste Maoirseachta Eurojust.

NASC » Téigh chuig suíomh gréasáin Eurojust