Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Eurojust

Is é an  gá le comhoibriú níos fearr idir údaráis forfheidhmithe  ba bhun  le bunú Eurojust. Is atá  i gceist ná  éascú ar  imscrúdú agus ionchúiseamh coireanna a bhfuil gné thrasteorann acu,  ag cuidiú le  comhoibriú idir údaráis bhreithiúnacha agus ionchúisimh.

Feidhmeann Eurojust mar comhlacht lárnach de dlíodóirí, breithiúna agus saineolaithe dlí eile ar iasacht ó na Ballstáit. Cé gur  saineolaithe náisiúnta iad, tá  súil ann go gcuirfeadh siad  aon chás a thagann t chun a n-aire i gcomhthéacs an AE. Tugann Eurojust comhairle do na Ballstáit agus  bíonn siad freisin  ag iarraidh fhaisnéis ó bhallstáit.

Is féidir le Eurojust moltaí a dhéanamh do na Ballstáit ach níl údarás acu féin  cásanna  a thionscnamh nó  a imscrúdú . Tá an Coimisinéir Cosanta Sonraí ina comhalta den Comhlacht Chomhchoiste Maoirseachta Eurojust.

NASC » Téigh chuig suíomh gréasáin Eurojust