Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Cearta Ábhar Sonraí a Theorannú agus Airteagal 23 den Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí a Chur i bhFeidhm

Réamhrá

Tiocfaidh an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (AE) 2016/679 (an RGCS) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. Ardaíonn an RGCS an caighdeán do rialaitheoirí sonraí agus próiseálaithe sonraí. Treisíonn sé a n-oibleagáidí i leith na sonraí pearsanta a phróiseálann siad trí riachtanais mhéadaithe trédhearcachta, slándála agus chuntasachta. Ag an am céanna, déanann an RGCS an ceart atá ag gach ábhar sonraí a chaighdeánú agus a threisiú trí chreat a sholáthar maidir le conas atá na cearta siúd le feidhmiú. Dá ainneoin sin, forordaítear san RGCS, chomh maith, meicníocht (de réir Airteagal 23) lena cheadú srianadh na gceart siúd faoi chúinsí áirithe agus sonracha. Is é cuspóir na dtreoirlínte seo chun cabhrú le heagraíochtaí srianta dleathacha na gceart agus na n-oibleagáidí siúd a chur i bhfeidhm agus fheidhmiú dá bhforáiltear in Airteagail 12 – 22 agus Airteagal 34 den RGCS.
 

Treoir iomlán anseo