Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

 RGCS - 8 Bealtine 2018 - Nuashonrú Faisnéise

Tiocfaidh an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018 in ionad an chreata cosanta sonraí atá ann cheana féin. Beidh deireadh leis an gceanglas reatha d'eagraíochtaí a ngníomhaíochtaí próiseála sonraí a chlárú leis an CCS nuair a thiocfaidh an GDPR i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. Dá bhrí sin, ón dáta seo ní bheidh ceanglas ar eagraíochtaí iarratas a chur isteach chun a gcuid gníomhaíochtaí próiseála sonraí a chlárú leis an CCS agus an táille is infheidhme a íoc. Chomh maith leis sin, beidh deireadh leis an gceanglas atá ar an CCS clár poiblí de ghníomhaíochtaí próiseála den sórt sin a chothabháil de bharr GDPR. Mar sin féin, beidh an ceanglas atá ar eagraíochtaí a gcuid gníomhaíochtaí próiseála sonraí a chlárú leis an CCS agus an táille is infheidhme a íoc fós i bhfeidhm go dtí an 25 Bealtaine 2018.
 
 
Le haghaidh tuilleadh eolais ar an méid a bheidh le déanamh ag d’eagraíocht chun ullmhú le haghaidh GDPR, gliogáil  anseo.
 
Fógra faoi Oifigigh Cosanta Sonraí:
 
Faoin GDPR, ceanglaítear ar eagraíochtaí áirithe Oifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe (OCS) a cheapadh. Éilítear ar eagraíochtaí sonraí a n-Oifigeach Cosanta Sonraí a fhoilsiú agus na sonraí sin a sholáthar dá n-údarás maoirseachta náisiúnta. Beidh foirm ar líne  an CCS ar fáil go luath ar ár láithreán gréasáin chun an próiseas fógra a éascú do OCSanna. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon táille i gceist maidir leis an bpróiseas seo.
 
Éilítear ar eagraíocht oifigeach cosanta sonraí ainmnithe a cheapadh i gcás:
 
a)       go ndéanann údarás nó comhlacht poiblí an próiseáil;
b)      go mbaineann oibríochtaí próiseála, a éilíonn monatóireacht rialta agus córasach ar ábhair sonraí ar scála mór le gníomhaíochtaí lárnacha an rialaitheora nó an próiseálaí; nó
c)   gurb iad príomhghníomhaíochtaí an rialaitheora nó an próiseálaí ná próiseáil a dhéanamh ar scála mór de chatagóirí speisialta sonraí nó sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe agus le cionta coiriúla
 

 

Tá tuilleadh treorach ar ról an OCS ar fáil anseo