Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

Do Ráta Creidmheasa a Fheiceáil

An Córas Ráta Creidmheasa in Éirinn in Éirinn

An bfhios duit do rátá creidmheasa? An bhfuil tú ar an eolas go bhféadfadh an taifead ar do phlé le d'institiúid airgeadais a  beith curtha ar fáil do institiúidí airgeadais eile? An bhfuil a fhios agat conas a fheidhmíonn   an gcóras ráta  creidmheasa in Eirinn , nó conas  is féidir leat do  ráta creidmheasa féin a fheicheáil? Tá  roinnt sonraí ar an ábhar seo ar fáil sa rannóg seo, agus léiríonn se duit conas do chearta um chosaint sonraí sa réimse seo a fheidhmiú.

Cúlra: Forbairt an gCóras Ráta Creidmheasa in Éirinn

Don gnáth-duine, tá creidmheasa lárnach  donna modh maireachtála. Is beag duine nach bhfuil foirm éigin de "chomhaontú creidmheasa"  aige -biódh sé morgáiste, iasachtaí pearsanta, léasú gconradh nó ar fruiliú-comhaontú a cheannach. Léiríonn suirbhéanna tuairim poiblí coimisiúnaithe ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí go bhfuil daoine ag gabháil tábhacht nach beag le príobháideacht agus a stair airgeadais agus sonraí creidmheasa.

Is é an príomh ghníomhaireacht tagairt creidmheasa in Éirinn na  an  Biúró Creidmheasa  na hEireann Teoranta (ICB) a bunaíodh i 1965 le roinnt institiúidí airgeadais. Is iad na cuspóirí atá luaite  ag na n-institiúidí i mbunú an ICB ná --

chun cuidiú le ísliú costas creidmheasa, ar chumas cinneadh tapa a dhéanamh i dtaca le soláthar creidmheasa, agus cuidiú le ró-fhéichiúnais a sheachaint  i measc  custaiméirí a gcomhaltaí .

Baineann an fhaisnéis atá á choimeád ar an mbunachar sonraí ICB le comhaontuithe creidmheasa idir na baill ICB agus a gcuid custaiméirí. Is coinníoll de comhaontuithe den sórt sin go  naontaíonn an custaiméir gur féidir leis an institiúid airgeadais úsáid  a bhaint as na sonraí a sholáthraítear chun críche  sheiceáil creidmheasa. Dá bhrí sin, i gcás ina ndéanfaidh an duine comhaontú creidmheasa le ball ICB, tá sonraí an duine aonair ar fheidhmíocht i cloí le na téarmaí an chomhaontaithe ionchur chun an mbunachar sonraí "comhad creidmheasa"  den  ICB  agus  is féidir le gach  institiúd-ball  den ICB  rochtain a bheith air.  Gach uair a  dheineann duine  iarratas chun creidmheasa ó chomhalta ICB, deineann an  institiúid rochtain  ar an  "gcomhad creidmheasa"  ICB chun a fháil amach feidhmíochta an iarratasóra faoi aon chomhaontuithe creidmheasa roimhe sin le baill ICB.

Forálann an tAcht um Chosaint Sonraí cearta tábhachtach do dhaoine chun a chinntiú go bhfuil a gcuid sonraí cruinn agus á úsáid go cuí. Áfach,  chun go mbeadh an duine aonair  in ann éifeacht a thabhairt dos na cearta sin, is gá  go mbeadh siad ar an eolais  mar gheall ar an líon dá  gcuid sonraí pearsanta atá  á choinneáil, agus go bhfuil roinnt tuiscint phraiticiúil  acu ar conas a oibríonn an córas tagairt creidmheasa. Chun a fheiceáil conas a bhreathnaíonn an taifead creidmheasa , cliceáil chun sampla taifead "comhad creidmheasa"  a  fheiceáil  a thaispeánann  stair chreidmheasa duine dlítheanach.  Is é seo an cineál taifead a bheadh ar fáil don  duine aonair  ón ICB mar fhreagra ar iarratas rochtana faoin Acht um Chosaint Sonraí.

Ar ais go Menu

Institiúidí-baill de  Biúró Creidmheasa na hEireann

Cliceáil anseo chun féachaint ar comhaltaí reatha de  Biúró Creidmheasa na hEireann.

Ar ais go Menu

Conas do  thaifead creidmheasa féin a fheicheáil

Soláthraíonn Alt 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003 "ceart rochtana" ginearálta  do dhuine aonair ar an bhfaisnéis uile atá á  choinneáil faoi  ar ríomhaire nó i gcomhaid láimhe struchtúrtha.

Aon duine ar mian leis leas a bhaint as an bhforáil seo  chun  rochtain   a dhéanamh ar a gcuid taifead creidmheasa ICB, ba chóir dó  teagmháil a dhéanamh leis an ICB ag an seoladh- Biúró Creidmheasa na hEireann, Newstead, Bóthar Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 14. Teil. (01) 260 0388. Is féidir freisin iarratas a dhéanamh  ar-líne ag  www.icb.ie.

Nuair a bhíonn iarratas rochtana   á dhéanamh  ar an ICB nó ar aon rialtóir sonraí, ba chóir do dhuine an faisnéis is cuí  a sholáthar don  rialaitheoir sonraí  chun go mbéadh sé sásta le chéannacht  an duine  (m.sh. ainm, seoladh, uimhir cuntais chustaiméara) agus chun cabhair a thabhairt dó na sonraí ábhartha ina sheilbh a  aimsiú. Faigheann an  ICB suas le 900 iarratas ar rochtain ar na míosa, agus tá sé de cleachtas acu  foirm chaighdeánach iarratais ar rochtain a éileamh a bhfuil ar fáil ar suíomh an ICB www.icb.ie..

Ar ais go Menu

Ceartú ar do thaifead creidmheasa

Faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, is féidir leat éileamh aon eolas míchruinn fút a cheartú. Má tá do thaifead creidmheasa ICB míchruinn, is féidir leat éileamh go ndéanfaí é a chur ceart, bíodh sé trí athrú a dhéanamh ar aon sonraí míchruinn ar an taifead, nó trí nóta a chuireann an t-eolas i gcomhthéacs cuí.

Ar ais go Menu

Saoirse ó cinneadh uathoibrithe

Ní féidir cinntí tábhachtach maidir le creidmheasacht  a dhéanamh   trí ríomhaire amháin nó ar mhodh uathoibrithe amháin  mura toiliú leat seo. Go hiondúil,  tá  ionchur daonna éigeantach  chun cinntí den sórt sin.

Ar ais go Menu