Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Do Eagraíochtaí - Do chuid Freagrachtaí

An Rialtóir Sonraí nó Próiseálaí Sonraí mé? Cad é do rialtóir sonraí / próiseálaí sonraí?

Treoir do Rialaitheoirí Sonraí - Leabhrán eolais gearr a leagann amach na hocht prionsabail um Chosaint Sonraí, tá an leabhrán seo beartaithe mar réamhthreoir do eagríochtaí go bhfuil sonraí pearsanta á shealbhú nó á próiseáil acu.

Rialacha ar Sonraí Pearsanta a chosaint - Breac-chuntas ar na hocht bprionsabal cosanta sonraí a chaithfidh na rialtóirí sonraí a chomhlíonadh nuair a bhailíonn siad agus úsáideann síad sonraí pearsanta.

Margaíocht Dhíreach - Treoir ar na teorainneacha maidir le húsáid sonraí pearsanta chun críocha margaíochta

Seicliosta Féinmheasúnaithe - An chaoi ar féidir leat féin do bheartas féin ar cosaint sonraí pearsanta a mheas , ina áireamh seicliosta féinchunaimh

Aistrithe Thar Lear - Eolas ar na coinníollacha nach mór a shásamh sular féidir sonraí pearsanta a aistriú go dtí tíortha lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

Cód Cleachtais Sárú Slándáil Sonraí - Tá an Cód Cleachtais seo dírithe ar cásanna inar cuireadh sonraí pearsanta a bheith i mbaol nochtadh neamhúdaraithe, caillteanas, scriosadh nó athrú."Bíonn"fócas"Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí i gcásanna den tsórt sin ar chearta na n-ábhar sonraí maidir le phróiseáil a gcuid sonraí pearsanta.