Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

                                                                       

 

De réir suirbhé Feasachta Poiblí coimisiúnaithe ag  Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí i 2005,  is ag an aoisghrúpa níos óige  a bhí roinnt de na leibhéil is ísle feasachta agus eolais a bhaineann le cosaint sonraí agus ceisteanna príobháideachta pearsanta. Mar fhreagra ar an toradh seo, chuamar  i gcomhairle le déagóirí agus daoine fásta óga agus thugamar  san áireamh a gcuid tuairimí agus  saincheisteanna a bhaineann lena príobháideachta pearsanta. Cuid denár  tionscnaimh  a chur  chun cinn feasacht ar chosaint sonraí agus ceisteanna príobháideachta  i measc an aoisghrúpa seo :

 
Ábhar Acmhainne OSSP

Comórtas Video


Nuálaithe Sóisialta Óga 2008 - Suirbhé

Suirbhé Príobháideachta 2010  'Mise Ar-Líne'


 

Dá mba mhaith leat mata luiche a fháil, seol rphost chuig eolas@cosantasonrai.ie le 'Mata Luiche' i gceanntásc ábhair an rphoist