Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

DLÍ MAIDIR LE COSAINT SONRAÍ

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí

Is é an  príomh dlí  Eireannach  ag plé le cosaint sonraí ná an Acht um Chosaint Sonraí 1988. Leasaíodh an tAcht 1988 ag an Acht Chosaint Sonraí (Leasú), 2003. Tá leagan comhdhlúite de na hAchtanna ar fáil.

Do chuir an t'Acht Leasuithe 2003 ár dlí i gcomhréir leis an Threoir Chosaint Sonraí an AE 95/46/CE.

Tá gach Ailt de na hAchtanna i bhfeidhm, seachas Alt 4 (13) (rochtain a fhorfheidhmiú ).

Rialacháin Príobháideachta Leictreonach

na Rialacháin ePriobháideach 2011 (IR 336)  ag déileáil le cosaint sonraí do ghuthán, ríomhphost, SMS agus Idirlín a úsáid. Tugann siad éifeacht don Treoir AE ePríobháideacht 2002/58/CE (mar a leasiod ag Treoir 2006/24/EC and 2009/136/EC).   

Rialacháin faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí

Táillí

  • IR 658 de 2007 - An táille a caithfidh tú íoc as Clárú agus  Réamh- Seiceáil
  • IR 347 de 1988 - An táille gur féidir le eagraíocht a gearradh ort  le haghaidh Iarratas Rochtana (€ 6.35) agus an táille chun cóip dheimhnithe den iontráil Clár (€ 2.54)

Clárú

Srianta maidir leCceart Rochtana

  • I.R.  82 de 1989 - sonraí Sláinte
  • I.R.  83 de 1989 - Sonraí Obair Shóisialta
  • IR 95 de 1993 - Feidhmeanna an Rialtóir Airgeadais agus an Ghníomhaireacht Tomhaltóirí. Feidhmeanna éagsúla a dhéantar ag iniúchóirí msd faoi Achtanna na gCuideachtaí
  • IR 81 de 1989 - Eolas ar leanaí a glacadh agus faisnéis a  fhaigheann an tOmbudsman  le linn imscrúdaithe
  • IR 421 de 2009 - Feidhmeanna an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus cigirí ceaptha ag Ard-Chúirt nó an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach

Réamh-Seiceáil ar Próiseáil

IR 687 de 2007 - Próiseáil sonraí géiniteach i ndáil le Fostaíocht

Dlíthe Eile

Comhlachtaí Tras-Teorann

Acht um Chomhaontú Na Breataine-Eireann, 1999, Alt 51 - Cosaint sonraí i gcomhlachtaí tras-teorann