Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Breithiúnais

Soláthraíonn an leathanach gréasáin seo rochtain ar bhreithiúnais scríofa a seachadadh i gcásanna ina raibh an Coimisinéir Cosanta Sonraí mar pháirtí sna himeachtaí, lena n-áirítear mar fhógrapháirtí. Déantar na breithiúnais a eagrú de réir bliana agus de réir na Cúirte a thug an breithiúnas. Tá breithiúnais maidir le 2015 agus 2016 ar fáil anois. Leanaimid ar aghaidh ag cur breithiúnas eile maidir leis an mbliain 2014 agus na blianta roimhe sin ar fáil sa tréimhse atá le teacht.

2016

An Chúirt Uachtarach

 • Nowak v. An Coimisinéir Cosanta Sonraí – an 28 Aibreán 2016 Tuilleadh eolais
  (Tabhair ar aird: Rinne an Chúirt Uachtarach tagairt do Chúirt Bhreithiúnais an AE ag eascairt as an mbreithiúnas sin. Tá an tagairt ar feitheamh.)

An Ard-Chúirt

 • Martin v. An Coimisinéir Cosanta Sonraí – an 10 Lúnasa 2016 Tuilleadh eolais

An Chúirt Chuarda

 • Savage v. An Coimisinéir Cosanta Sonraí & Google Ireland – an 11 Deireadh Fómhair 2016 Tuilleadh eolais (PDF)
  (Tabhair ar aird: Tá achomharc á dhéanamh ar an gcás seo i láthair na huaire)

2015

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

 • Schrems v. An Coimisinéir Cosanta Sonraí – an 6 Deiridh Fómhair 2015 Tuilleadh eolais

An Chúirt Uachtarach

 • Nowak v. An Coimisinéir Cosanta Sonraí – an 22 Deireadh Fómhair 2015 Tuilleadh eolais
  (Tabhair ar aird: Ba é sin an breithiúnas san iarratas ar chead chun achomharc a dhéanamh ar bhreithiúnas na Cúirte Achomhairc chuig an gCúirt Uachtarach).

An Ard-Chúirt

 • Maidir le Mount Carmel Medical Group (Baile Átha Cliath theas) Teoranta (Faoi Leachtú) agus maidir le hAchtanna na gCuideachtaí 1963 go dtí 2012 – an 7 Iúil 2015 Tuilleadh eolais
  (Tabhair ar aird: Bhí an Coimisinéir Cosanta Sonraí ina fhógrapháirtí leis na himeachtaí seo.)

An Chúirt Chuarda