Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

                                                 

Faisnéis don suíomh gréasáin

An tionscnamh soghluaiseachta a forbraíodh laistigh de Chlár Leonardo da Vinci

 

"Nua-inniúlacht daoine i gceannas ar ghníomhaíocht fhorfheidhmiúcháin cosanta sonraí"

Tá d'aidhm ag "Nua-inniúlacht daoine i gceannas ar ghníomhaíocht fhorfheidhmiúcháin cosanta sonraí" a forbraíodh laistigh de Chlár Leonardo da Vinci le cumasú a dhéanamh ar fhostaithe Biúró an Ard-Chigire Cosanta Sonraí Pearsanta ón bPolainn a gcuid eolais a leathnú agus taithí agus faisnéis nua a fháil maidir le feidhmiúchán reachtaíochta cosanta sonraí ag údaráis eile a phléann le ceisteanna den chineál céanna Tabharfar deis do rannpháirtithe sa mhalartú eolas a chur ar shonraí maidir le ceisteanna ginearálta a bhaineann le gníomhaíochtaí na n-údarás cosanta sonraí agus maidir le saincheisteanna sa réimse seo, ag brath ar an obair  a bheidh idir lámha.

Beidh clár na cuairte múnlaithe i ngach cás ar leith le freastal ar riachtanais na ndaoine rannpháirteacha agus na riachtanais áirithe a bhaineann le nádúr na hoibre. Tá cuairteanna 1 nó 2 seachtaine sceidealta. I gcaitheamh na cuairte tabharfar deis do na hoiliúnaithe eolas a fháil ar choinníollacha agus ar thimpeallacht na hoibre in oifig an chomhpháirtí ag úsáid na dteicníceanna seo a leanas: Faireoireacht oibre, malartú taithí, díospóireachtaí, ceardlanna, láithriúcháin, cainteanna le daoine atá freagrach as forfheidhmiúchán réimsí áirithe dlí.

Mar thoradh air seo, déanfaidh an tionscadal leas do leathnú eolais agus scileanna ar fheidhmiúchán reachtaíochta AE, do mhalartú taithí maidir le gníomhaíochtaí údarás cosanta sonraí, do chleachtais atá á bhfeidhmiú i dtír an chomhpháirtí a fheidhmiú i gcóras na Polainne, do mhéadú ar shoghluaiseacht ghairme, do rannpháirtíocht i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus d'fheabhsú scileanna teanga.

Is iad na comhpháirtithe ná na húdaráis phoiblí cosanta sonraí ó 6 thír chomhpháirtíochta: Poblacht na Seice, An Fhrainc, Éire, An Ghearmáin, an Ríocht Aontaithe.

____________________________________

Bunaíodh an tionscadal seo le tacaíocht ó Choimisiún na hEorpa.

Tuairimí an údair amháin atá sa phíosa cumarsáide seo, agus ní féidir freagracht a chur ar an gCoimisiún as aon úsáid a bhainfear as an eolas atá ann.