Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Ceanglaítear le hAlt 6(4) den Acht ar gach comhlacht poiblí liosta "d'Oifigigh Phoiblí Shainithe" an chomhlachta a fhoilsiú.


Is é seo a leanas cuspóir an liosta sin:

  • daoine den phobal a chumasú daoine ar Oifigigh Phoiblí Shainithe iad a shainaithint
  • an liosta a úsáid mar acmhainn do bhrústocairí ar gá dóibh teacht ar shonraí Oifigigh Phoiblí Shainithe agus tuairisceán don Chlár á chomhdú.
An tOifigeach Poiblí Sainithe

Helen Dixon Coimisinéir An Coimisinéir Cosanta Sonraí