Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Ceanglaítear le hAlt 6(4) den Acht ar gach comhlacht poiblí liosta "d'Oifigigh Phoiblí Shainithe" an chomhlachta a fhoilsiú.


Is é seo a leanas cuspóir an liosta sin:

  • daoine den phobal a chumasú daoine ar Oifigigh Phoiblí Shainithe iad a shainaithint
  • an liosta a úsáid mar acmhainn do bhrústocairí ar gá dóibh teacht ar shonraí Oifigigh Phoiblí Shainithe agus tuairisceán don Chlár á chomhdú.
An tOifigeach Poiblí Sainithe

Helen Dixon Coimisinéir An Coimisinéir Cosanta Sonraí