Disclaimer

The new DPC website is currently under construction. Our latest guidance in relation to GDPR, which comes into effect on 25th May, 2018, can be found at gdprandyou.ie and via pages on this website starting with "NEW" as per the navigation pane on the left. All other material on this site relates to the previous legislative regime under the Data Protection Acts 1988-2003 ("the Acts"). While the Acts may continue to apply in some circumstances, as of 25th May, 2018 the GDPR is the primary piece of legislation governing data protection.

Data Protection Commission

ÁBHAR TREORACH

NÓTA: Is iad seo leanas  cuid des na Nótaí Treorach is tabhachtaí a eisíodh ag an Oifig.  Tá Nótaí Treorach níos teichniúla ar fáil ar an súiomh Béarla.

Feidhm le bheith ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí ar na Sonraí uile Lámhrialaithe

Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise san Earnáil Phoiblí

Ag ullmhú do Chosaint Sonraí

Treoirlínte d'ábhar agus d'úsáid na Ráiteas Príobháideachta ar Shuímh Ghréasáin

Staidpháipéar maidir le tréimhse choinneála sonraí billeála teileachumarsáide

Treoirlínte maidir leis an mbonn dlíthiúil do roinnt sonraí pearsanta san earnáil phríobháideach

Nóta Treorach do Sholáthróirí Seirbhíse Cumarsáide Leictreonaí ar ghlaonna teileafóin margaíochta dírí ar a gcuid Suibscríobhaithe agus Iarsuibscríobhaithe.

Nóta Treorach do Rialtóirí Sonraí ar Shrianta Cuspóra agus Coinneála

Nóta Treorach ar Bhithmhéadracht i Scoileanna, Coláistí agus Institiúidí eile Oideachais

Nóta Treorach do Rialtóirí Sonraí ar Scaoileadh Sonraí Pearsanta d'Ionadaithe Poiblí

Cosaint Sonraí agus TFCI

Aistrithe Thar Lear

Margaíoch Díreach - Treoir Ginearálta do Thomhaltóirí

Treorach ar Sárú Sonraí

Margaíocht Dhíreach - Treoir Ginearálta Do Rialaitheoirí Sonraí

Treoirnóta ar Chuideachtaí Fón Póca agus ar Iarratais ó údaráis áitiúla ar Shonraí Custaiméirí.

Treoir slandála sonraí

Breithniúcháin um chosaint sonraí nuair atá grinnfhiosrúchán á dhéanamh ar fhostaithe ionchais

Cosaint Sonraí san Earnáil Charthanais & Dheonach

Roinnt Sonraí san Earnáil Phoiblí

Stocaireacht, Cosaint Sonraí agus Margaíocht Leictreonach

Nóta Treorach le haghaidh Eagraíochtaí ar Sonraí suímh

Dí-ainmniú nó gan ainm a lua agus ainm cleite a thabhairt

 

 

Ríomhaireacht Scamall