Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

24 Eanáir, 2011


Tugann an Coimisinéir Cosanta Sonraí Comhairle do  páirtithe maidir le   Chumarsáid Toghcháin

Tá an Coimisinéir Cosanta Sonraí, Liam Ó hÉacháin, tar éis scríobh chuig páirtithe polaitíochta chun rabhadh a thabhairt dóibh maidir le cumarsáid a dhéanamh le daoine ag baint úsáide as SMS (téacs), r-phost nó glaoigh san Olltoghchán seo chugainn. Tugann sé comhairle dóibh bheith  ag cloí leis na treoirlínte seo a leanas:

1. Ná déan iarracht eolas teagmhála a fháil nó a úsáid ó thríú páirtithe
2. Seachain teachtaireachtaí toghcháin a  sheoladh do daoine seachas iad sin - mar chomhaltaí an pháirtí - ar féidir glacadh leis go réasúnta go bhfuil siad toilteanach teachtaireachtaí  mar sin a fháil.

Déanann na hAchtanna um Chosaint Sonraí freastal ar chumarsáid i scríbhinn leis na toghthóirí trí fhoráil iontu nach  mbaineann na srianta ar mhargaíocht dhíreach le margaíocht  díreach le linn gníomhaíochtaí polaitiúla ag páirtí polaitíochta nó a chomhaltaí, nó iarrthóir le oifig pholaitíochta roghnach. Ceadaíonn sé seo litreacha agus bileoga a chur chuig duine ar bith ag iarrthóirí ar Chlár na dToghthóirí.

I rith feachtais toghcháin roimhe sin, fuair an Coimisinéir roinnt  mór gearán ó dhaoine a bhí ag fáil teachtaireachtaí,SMS(téacs),  ríomhphoist agus glaonna teileafóin gan iarraidh ó pháirtithe polaitíochta agus iarrthóirí i dtoghchán. In alán cásanna, ní raibh aon teagmháil roimhe seo ag an duine aonair leis an páirtí polaitíochta nó iarrthóir agus bhí imní air maidir le foinsí a gcuid sonraí. Thug imscrúduithe ina dhiaidh sin le fios go raibh na sonraí teagmhála a fháil ó fhoinsí cosúil le clubanna spóirt, cairde, comhghleacaithe agus scoileanna. Is sárú ar na hAchtanna um Chosaint Sonraí sonraí pearsanta a fháil in imthosca den tsórt sin, mar nach mbeadh aon toiliú an duine aonair le haghaidh a gcuid sonraí a fháil agus a úsáid ar an mbealach seo.

"Ar mhaithe le dea-chaidrimh leis na toghthóirí, impím ar  páirtithe agus d'iarrthóirí cloí leis na treoirlínte simplí le linn an toghcháin atá ag  teacht", adúirt an Coimisinéir.


Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le:
Lisa McGann, Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí ag 057 868 4800 nó trí ríomhphost chuig media@dataprotection.ie