Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Foilsíonn Coimisinéir Cosanta Sonraí Cód Cleachtais Cosanta Sonraí nua don Earnáil Árachais

Inniu, 20 Lúnasa, d'fhoilsigh Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí Cód Cleachtais cosanta sonraí don earnáil árachais in Éirinn.  D'fhormheas an Coimisinéir Cosanta Sonraí an Cód faoi Alt 13 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí. 

Ullmhaíodh an Cód i gcoinne cúlra d'imní poiblí suntasach ag teacht ó thuairiscí sna meáin anuraidh ag léiriú go raibh imscrúdaitheoirí príobháideacha ábalta measúnú rialta a dhéanamh ar eolas pearsanta a bhí á choinneáil ag na Gardaí agus ag an Roinn Gnóthaí Sóisialacha & Teaghlaigh agus iad ag gníomhú ar son comhlachtaí árachais.  Dhearbhaigh imscrúduithe na hOifige féin ar chomhlachtaí árachais é seo ag an am.  Is é an Cód an chéim is déanaí i bhfreagairt na hOifige ar na saincheisteanna sin agus leanann sé ar aghaidh ó sheoladh cóid cleachtais cosanta sonraí anuraidh don Gharda Síochána - http://www.garda.ie/faq.html#C3 agus foilsiú an iniúchta cuimsithe um chosaint sonraí le seachtainí beaga a comhlíonadh sa Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh in Eanáir na bliana seo - http://www.welfare.ie/press/pr08/pr310708.html

Bhí an Cód mar ábhar díospóireachta fairsing le Cónaidhm Árachais na hÉireann agus comhlachtaí árachais aonair.  Soláthraíonn an Cód creatlach shoiléir le haghaidh comhlachtaí árachais chun próiseáil a dhéanamh ar shonraí a gcustaiméirí faoi réir na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus beidh sé mar uirlis measúnaithe chun iniúchadh a dhéanamh ar aon ghearán a fhaigheann an Coimisinéir Cosanta Sonraí i leith déileáil le sonraí pearsanta laistigh den earnáil árachais.

Chuir an Leas-Choimisinéir Cosanta Sonraí, Gary Davis in iúil, "Tá sé mar thosaíocht againn anois an Cód seo a thabhairt chun críche.  Tá an-cuid sonraí pearsanta á choinneáil ag an earnáil árachais, cuid acu an-íogair, ar chuid mhór den daonra.  Tá súil agam go mbeidh feabhsúcháin maidir le comhlíonadh cosanta sonraí san earnáil árachais mar thoradh ar fhoilsiú an Chóid, rud a bheidh mar bhuntáiste don earnáil agus don tomhaltóir araon.  Soiléiríonn an Cód conas a théann rialacha um chosaint sonraí i bhfeidhm san earnáil árachais chun é a dhéanamh níos éasca don earnáil a chuid dualgais a bhaint amach maidir leis an slí ina ndéileáltar le heolas pearsanta."

Sa bhreis ar sin dúirt sé, "Tá mé ag súil go gcabhróidh an Cód le tomhaltóirí trí chuid den mhistéir a bhaineann leis an slí ina n-úsáidtear sonraí pearsanta san earnáil árachais a bhaint agus mar sin iad a chur ar an eolas níos fearr faoi na caighdeáin ar cheart dóibh súil leo maidir leis seo".

Críoch

Teagmháil: Lisa McGann  057 868 4800

Rphost: lmcgann@dataprotection.ie

Nótaí do na hEagarthóirí

Déanann na hAchtanna um Chosaint Sonraí foráil le haghaidh ullmhú ar chóid chleachtais sain-earnála chun cead a thabhairt do thuiscint níos fearr ar riachtanais na nAchtanna.  Is tuiscint í seo gur féidir le riachtanais cosanta sonraí reachtúla bunúsacha leas a bhaint as níos mó sonraí i gcásanna áirithe sa tslí ina gcuirtear i bhfeidhm iad laistigh d'earnálacha áirithe.  Ceadaíonn forálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí do earnálacha cóid a thabhairt chun tosaigh, go moladh an Coimisinéir Cosanta Sonraí cód agus fiú, dá mbeadh sé barántaithe de réir na gcúinsí, go gcuirfí i bhfeidhm cód le héifeacht reachtúil ar earnáil áirithe, i ndiaidh formheasadh ón Oireachtas.  Chomh maith céanna, tá sé oscailte maidir le haon cód a comhaontaíodh i mbealach comhdhearcaidh le hearnáil ar leith go bhféadfadh bonn reachtúil a thabhairt dó má mheastar go bhfuil sé sin oiriúnach.

 

Déanann an Cód seo foráil, inter alia, le haghaidh:

?          feabhsúcháin ar an eolas agus na roghanna atá ar fáil do chustaiméirí ar úsáid a sonraí pearsanta

?          úsáideadh na n-árachóirí d'imscrúdaitheoirí príobháideacha ceadúnaithe amháin agus go mbeifí i dteagmháil leis an imscrúdaitheoir príobháideach go conarthach ar an mbonn go gcloíonn an imscrúdaitheoir príobháideach leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí infheidhmithe

?          tréimhsí áirithe ar féidir sonraí custaiméirí a choinneáil agus a úsáid

?          na cúinsí inar féidir sonraí pearsanta a roinnt le comhlachtaí eile

?          nósanna imeachta chun sonraí a choimeád slán

?          ag cinntiú gur eolas riachtanach amháin atá á lorg ag comhlachtaí árachais