Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Treoir á eisiúnt ag an  gCoimisinéir  um Cosanta Sonraí  mar gheall  ar Sárú Sonraí

14 Aibreán, 2009

 D'eisig  An Coimisinéir um  Cosanta  Sonraí, Liam O hEacháin, inniu treoir eatramhach ar conas ba cheart d'eagraíochtaí déileáil le caillteanas  sonraí pearsanta. Tá an cheist á scrúdú ag grúpa oibre bunaithe ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe más gá an dlí um cosanta sonraí a athrú  chun déileáil le sárú sonraí den sórt sin.

San earnáil phoiblí, molann treoir a d'eisig an  Roinn Airgeadais le déanaí  do  ranna agus gníomhaireachtaí maidir le slándáil sonraí fios a chur láithreach bonn ar an Oifig seo i gcás sárú sonraí.  Molann na treoir a d'eisig an Coimisinéir inniu  an cur chuige céanna a bheidh le leanúint ag gach eagraíocht.

Ag trácht ar na Treoirlínte,  dúirt an Coimisinéir: "Fáiltímid  roibh an cleachtas atá le feiceáil le am anuas ag le  heagraíochtaí ag lorg comhairle ar ár Oifig nuair a bhfulaingíonn siad sárú sonraí. Is é ár bpríomh fhócas  cosc  a chur ar caillteanas den sórt sin le sonraí pearsanta agus an anacair is féidir é a chur faoi deara do dhaoine aonair. Ach aithnímid go bhfuil botúin a tharlaíonn agus tá sé ríthábhachtach go bhfuil eagraíochtaí réidh chun déileáil leo. Ciallaíonn sé pleananna a bheith i bhfeidhm chun na sonraí a cailleadh a  lorg agus  a shlánú, chun cosc a chur  le sáruithe slándála breise agus  rabhadh a thabhairt do na daoine go gcuireann an sárú slándála isteach orthu.  Ciallaíonn sé leithdháileadh freagrach as na cinntí tábhachtacha sin a bheith déanta i gcásanna den sórt sin.  is féidir amhlaidh le  heagraíochtaí cosc a chur le droch-scéal  dul a  thuilleadh in olcais. "

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil:
Lisa McGann, Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí, 057 868 4800.

Treoirlínte Eatramhach