Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Preas Ráiteas

11 Lúnasa 2008

Cailliúint eolais de chuid na Roinne Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh coinnithe ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tuairiscíodh cailliúint eolais ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste maidir le cliaint na Roinne Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh chuig Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí an tseachtain seo caite.

Glacann an Coimisinéir Cosanta Sonraí Billy Hawkes leis seo mar eachtra dháiríre agus chuir sé imní in iúl maidir leis na himpleachtaí féideartha dóibh siúd a thagann faoi éifeacht an sárú seo de shlándáil sonraí.  Tá an t-ábhar á imscrúdú ag a Oifig.  Tá an Coimisinéir tar éis labhairt leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, an tUas. John Buckley, mar gheall ar an eachtra agus réachtálfaidh oifigigh sinsearacha ó Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí díospóireachtaí le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste an tseachtain seo.  Sa bhreis ar sin tá Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí i ndlúth-theagmháil leis an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.  Fáiltíonn an Coimisinéir go mór roimh an tslí ina bhfuil an Roinn ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar an saincheist seo trí ghlacadh mar chúram uirthi féin dul i dteagmháil leo siúd go léir a raibh tionchar ag an eachtra seo orthu.  Tá deasc chabhrach tiomnaithe á chur ar bun ag an Roinn chomh maith chun breis eolais a chur ar fáil de réir mar a bheidh gá leis do na daoine i gceist. Is í barúil an Choimisinéara go léiríonn sé seo dea-chleachtas agus freagra atá den chéad scoth go fírinneach sna cúinsí seo.

Tá an Coimisinéir ag súil freisin go mbeidh príomhshealbhóirí uile na sonraí pearsanta san earnáil phoiblí agus phríobháideach ag scrúdú a bpolasaithe ar fad a bhaineann le bailiúchán agus stóráil sonraí chun a chinntiú gur féidir eachtraí den scála agus den nádúr seo a sheachaint sa todhchaí.  Beidh sé ag obair chun a chinntiú gur féidir lena Oifig cibé cúnamh a bhfuil riachtanach sa mhéid seo a chur ar fáil.

Chun níos mó eolais a fháil mar gheall ar chosaint sonraí, téigh go dtí www.dataprotection.ie le do thoil.