Data Protection Commissioner

[text version]

DLÍ MAIDIR LE COSAINT SONRAÍ

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí

Is é an  príomh dlí  Eireannach  ag plé le cosaint sonraí ná an Acht um Chosaint Sonraí 1988. Leasaíodh an tAcht 1988 ag an Acht Chosaint Sonraí (Leasú), 2003. Tá leagan comhdhlúite de na hAchtanna ar fáil.

Do chuir an t'Acht Leasuithe 2003 ár dlí i gcomhréir leis an Threoir Chosaint Sonraí an AE 95/46/CE.

Tá gach Ailt de na hAchtanna i bhfeidhm, seachas Alt 4 (13) (rochtain a fhorfheidhmiú ).

Rialacháin Príobháideachta Leictreonach

na Rialacháin ePriobháideach 2011 (IR 336)  ag déileáil le cosaint sonraí do ghuthán, ríomhphost, SMS agus Idirlín a úsáid. Tugann siad éifeacht don Treoir AE ePríobháideacht 2002/58/CE (mar a leasiod ag Treoir 2006/24/EC and 2009/136/EC).   

Rialacháin faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí

Táillí
IR 658 de 2007 - An táille a caithfidh tú íoc as Clárú agus  Réamh- Seiceáil
IR 347 de 1988 - An táille gur féidir le eagraíocht a gearradh ort  le haghaidh Iarratas Rochtana (€ 6.35) agus an táille chun cóip dheimhnithe den iontráil Clár (€ 2.54)


Clárú
I.R. 657 de 2007 - Cé nach mór dó clárú
I.R.  351 de 1988 - Foirmeacha Clárú
IR 350 de 1988 - Tréimhse Chlárúcháin (1 bliain)


Srianta maidir leCceart Rochtana
I.R.  82 de 1989 - sonraí Sláinte
I.R.  83 de 1989 - Sonraí Obair Shóisialta
IR 95 de 1993 - Feidhmeanna an Rialtóir Airgeadais agus an Ghníomhaireacht Tomhaltóirí. Feidhmeanna éagsúla a dhéantar ag iniúchóirí msd faoi Achtanna na gCuideachtaí
IR 81 de 1989 - Eolas ar leanaí a glacadh agus faisnéis a  fhaigheann an tOmbudsman  le linn imscrúdaithe
IR 421 de 2009 - Feidhmeanna an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus cigirí ceaptha ag Ard-Chúirt nó an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach


Réamh-Seiceáil ar Próiseáil

IR 687 de 2007 - Próiseáil sonraí géiniteach i ndáil le Fostaíocht

Dlíthe Eile
Comhlachtaí Tras-Teorann
Acht um Chomhaontú Na Breataine-Eireann, 1999, Alt 51 - Cosaint sonraí i gcomhlachtaí tras-teorann


 


» Permanent Link