Data Protection Commissioner

Teagmháil a Dhéanamh Linn

Teileafón: + 353 57 868 4800
Lo Call 1890 252231
Faics: Ó Éirinn: (57) 686 4757
ó thar lear: + 353 57 868 4757
Ríomhphost: eolas@cosantasonrai.ie
Seoladh: Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí
Teach na Canálach,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúil an tSudaire,
Co. Laoise.
Éire
Uaire oifige Poiblí: 09:15hrs - 17:30hrs (De Luain - an Déardaoin)
09:15hrs - 1715hrs (Dé hAoine)

Is féidir leat do chuid tuairimí nó ceisteanna a chur chugainn tríd ár bhfoirm aiseolais ar-líne a úsáid.

cairt na hEagraíochta don Oifig ar fáil freisin.


» Permanent Link