Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner

Clárúcháin Leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí

Faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003,  ní mór do  chatagóirí áirithe  de rialtóirí sonraí agus próiseálaithe sonraí a sonraí a chlárú leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Ní mór clárú a athnuachan ar bhonn bliantúil.

Nótaí Treoracha: Na heagrachtaí gur mór dóibh clárú, conas clárú a dhéanamh agus táillí iníoctha. Léigh le do thoil sula gcomhlíonann tú iarratas ar chlárú.

Clárú ar-Líne: Déan iarracht  ar-líne ar chlárú mar Rialtóir Sonraí  nua nó Próiseálaí Sonraí nua. Iarraidh leanúint ar aghaidh ar do chlárúchán nó é a leasú.  Is féidir leat íoc le Visa, Mastercard nó Laser. Táillí ar-líne atá níos lú ná tríd an bpost.

Foirmeacha Cláraithe Lámhoibre: Cur Isteach ar chlárúchán de láimh ag íoslódáil Foirm Iarratais ar chlárú mar  Rialtóir Sonraí nó Próiseálaí Sonraí. Is féidir leat ansin  do iarratas a sheoladh  tríd an bpost mar aon le seic nó ordú poist.

Scrúdaigh  an Clár Poiblí: Scrúdaigh an liosta reatha de clárúcháin  a chothaíonn an Coimisinéar Cosanta Sonraí  faoi Alt 16 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.