Data Protection Commission

Apologies for the inconvenience.

There was a problem with your submission, and the information you inputted in the form will not be delivered to the Data Protection Commission.

Your support ID is : 14188973007166751764

If you wish to notify the DPC of a breach, please send an email to breaches@dataprotection.ie with subject “Breach Notification, following online form error” and include details of the breach incident as per data protection obligations along with the Support ID referred to above.

Otherwise, you may contact the office by email at info@dataprotection.ie regarding your complaint or other contact reason.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabh ár leithsceál as an mhíchaoithiúlacht.

Bhí fadhb le d’aighneacht, agus ní thabharfar an fhaisnéis a chuir tú isteach san fhoirm don Choimisiún um Chosaint Sonraí.

Is é an t-aitheantas tacaíochta atá agat ná: 14188973007166751764

Más mian leat sárú a chur in iúl don DPC, seol ríomhphost le breaches@dataprotection.ie le do thoil, leis an ábhar “Fógra Sáraithe, tar éis earráid ar fhoirm gréasáin” agus cuir isteach sonraí na heachtra sáraithe de réir oibleagáidí cosanta sonraí, chomh maith leis an aitheantas tacaíochta a luaitear thuas.

De rogha air sin, is féidir leat dul i dteagmháil leis an oifig trí ríomhphost ag info@dataprotection.ie maidir le do ghearán nó cúis eile.